صبح روز دوشنبه چهارم دسامبر «ستاره درخشش» رییس بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل دفتر «علی هریسچی» وکیل شاکی وی به سوالات تحت قسم ‌«Deposition» پاسخ گفت. این جلسه با یک تنفس یک ساعته نزدیک به چهار ساعت طول کشید و خانم درخشش به سوالات وکیل «سهیلا جنگجو» با حضور نماینده دادگاه پاسخ‌گو بود.
در پرونده ادعا شده است که حقوق شهروندی و آزادی بیان خانم جنگجو به طور مستقیم و توسط خانم درخشش نقض شده است. این شکایت تاکید دارد خانم درخشش در عملی تلافی جویانه به دلیل امضای یک فراخوان در حمایت از سیامک دهقانپور، برنامه افق، یکی از پر بیننده‌ترین برنامه‌های این شبکه، وی را تحت فشار و در نهایت از صدای آمریکا اخراج کرده‌است.
این اولین جلسه‌ای است که خانم درخشش به طور مستقیم به سوالات وکیل خانم جنگجو تحت قسم پاسخ داده است. خانم درخشش در این پرونده شخصا طرف شکایت می‌باشد. در خصوص صدای امریکا چهار شکایت دیگر در حال حاضر از طرف شاکیان مختلف به وکالت علی هریسچی جریان دارد. پیش از خانم درخشش تعدادی از کارمندان و شاهدان این پرونده برای توضیحات تحت قسم احضار شده بودند. بنابر اعلام دفتر آقای هریسچی روند تحقیقات در این پرونده هم‌چنان ادامه دارد.
ستاره درخشش یکی از مجریان تلوزیون صدای آمریکا بود که از حدود چهار سال قبل به عنوان مدیر این بخش انتخاب شد. در طول مدیریت وی تعداد زیادی از برنامه‌سازها، مجری‌ها و افراد فنی یا از سازمان اخراج و یا استعفا کرده‌اند.

ستاره درخشش صبح روز چهارم دسامبر حین ورود به محل شهادت تحت قسم

سهیلا جنگجو شاکی پرونده صدای آمریکا

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)