مهرنوش احمدی در گفت و گو با شبکه ایران اینترنشنال، به این سوال پاسخ می‌دهد که این تصور رایج که ‘ترنس‌ها در ایران از وضعیت بهتری نسبت به هم‌جنس‌گرایان برخودارند’، چقدر واقعیت دارد؟

وی به بهانه ۲۰ام نوامبر، روز یادبود ترنسجندرها، ضمن توضیح تاریخچه شکل‌گیری و چرایی اهمیت این روز، به بیان برخی واقعیت‌‌های جامعه ترنسجندر در ایران، از جمله قوانین مبهم و ناکافی حوزه تغییر جنسیت و تبعیض‌آمیز بودن اجبار فرد به تطبیق بدن خود با دوگانه جنسیتی پرداخت.

در این برنامه همچنین محسن فرشیدی گزارشی در خصوص سیاست جنسیتی ایران و تاثیر آن بر اقلیت‌های جنسی بویژه ترنسجندرها ارائه داد که بخشی از آن را در ویدیوی زیر می‌بینید.

روز یادبود ترنسجندر: ایران اینترنشال در گفت‌وگو با مهرنوش احمدی

مهرنوش احمدی در گفت و گو با شبکه Iran International ایران اینترنشنال، به این سوال پاسخ می‌دهد که این تصور رایج که ' #ترنس‌ها در ایران از وضعیت بهتری نسبت به #هم‌جنس‌گرایان برخودارند'، چقدر واقعیت دارد؟وی به بهانه ۲۰ام نوامبر، روز یادبود ترنسجندرها، ضمن توضیح تاریخچه شکل‌گیری و چرایی اهمیت این روز، به بیان برخی واقعیت‌‌های جامعه #ترنسجندر در #ایران، از جمله #قوانین مبهم و ناکافی حوزه #تغییر_جنسیت و تبعیض‌آمیز بودن اجبار فرد به تطبیق بدن خود با دوگانه جنسیتی پرداخت.در این برنامه همچنین محسن فرشیدی گزارشی در خصوص سیاست جنسیتی ایران و تاثیر آن بر اقلیت‌های جنسی بویژه ترنسجندرها ارائه داد که بخشی از آن را در ویدیوی زیر می‌بینید. #TDoR #TransgenderDayofRemembrance شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی:️🌈 http://6rang.org️🌈 t.me/Iran6Rang️🌈 instagram.com/6rangiran️🌈 facebook.com/6rang.Iran️🌈 youtube.com/user/6rangIran️🌈 tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org

Publicerat av 6Rang den 25 november 2017

اگر به فیسبوک دسترسی ندارید:

بشنوید – بخش اول:

بشنوید – بخش دوم:

#TDoR #TransgenderDayofRemembrance

شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)