مایکل ویس Michael Weiss عقل و شعور مخاطبین خود را که بیش و پیش از او، با نظامهای دیکتاتوری ایران و سوریه، فاصله و زاوبه دارند، به بازی می‌گیرد. وی «شلیک مستقیم تک‌تیراندازان نیروهای دولتی سوریه را به چشم کودکان ۱۲ ساله» با آب و تاب تعریف می‌کند تا نقشه‌های شوم مدعیان صاحب اختیاری جهان و نوکران و پادوهایشان را به خیال خود کمرنگ کند.

همه نوشته‌ها و ویدئوها:
همنشین بهار

+++++++++++++++++++++++++++++
سخنان مایکل ویس در آدرس زیر است:
www.youtube.com/watch?v=c0PSqEYa_pU

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)