زانيا، ٤٠ ساله، با اخبار شب  منچستر صحبت نمود تا بگويد كه او به دليل اينكه همجنسگراست، مورد ضرب و شتم، تهديد و تحقير قرار گرفته بود.

او با وجود اينكه پيش از نقل مكان از  پاكستان به  انگلستان مورد بدرفتاري قرار گرفته بود، هويت واقعي اش را تكذيب نكرد.
او در حالي كه براي دوره دكتري تحصيل مي كند، گفت كه به دليل اينكه رفقاي دانشجويش گفتند كه آنها فكر كردند او خطرناك است، از دانشگاه بيرون انداخته شد.

او گفت كه در يك مدرسه اسلامي توسط همكارانش مجبور شد كه آنجا را ترك كند يا با پليس مواجه شود. او با يك همكار معلمش رابطه اي را آغاز كرد.
اما كارمندان گفتند كه اگر آنها به روابطشان پايان ندهند و آنجا را ترك نكنند، آنها او را به عنوان يك روسپي به پليس گزارش خواهند داد.

او در مورد ماجراي بدرفتاري پدرش با او به دليل گذران وقتش با نوجوان ديگري، گفت :”پدرم بالاي پله ها آمد و خواست من را بكشد و من را كتك بزند.”

“او به من گفت كه چگونه رفتار كنم. نخستين بار بود كه من در خانه ام احساس ناامني كردم.من هنوز آن درد وحشتناك را در پايين كمرم دارم و نمي توانم به خوبي راه بروم.”

اين فارغ التحصيل مي گويد كه او هنوز يك مسلمان نورسيده است و اينكه  ميل جنسي و دينش هر دو برايش اهميت دارد.

او گفت :”من مسلمان زاده شدم و مي خواهم كه مسلمان بميرم. اما پس چرا كسي مي خواهد من را بكشد؟ تنها به اين دليل كه من يك  زن همجنسگرا هستم؟”

“من فردي شجاع و قوي هستم اما افراد بسياري مانند من آن شجاعت را ندارند. من فهميدم كه من بايد  آشكارسازي كنم و درباره ي داستانم به هركس بگويم.”

او اكنون در منچستر، انگلستان زندگي مي كند و از طرف مسلمانان  دگرباش صحبت مي كند.زانيا در  كراچي، پاكستان بزرگ شد و پدر و مادرش مسلمانان محافظه كاري بودند و فرزند ديگري نداشتند.پدر و مادرش هر دو از دنيا رفته اند. او خودش را دختر پسروار توصيف مي كند و مي گويد كه زماني ١٣ ساله شد، فهميد همجنسگراست.زانيا مي گويد كه بسيار سخت بود و اينكه به او گفته شد “اگر زني همجنسگرا باشي،  مسلمان نيستي.”

او در ادامه مي گويد كه فكر مي كند پيام  قرآن درباره  همجنسگرايي بد تفسير شده است.او در حال حاضر مي گويد كه احساس آرامش دارد، زيرا او قادر است كه بدون ترس از آزار و اذيت رابطه داشته باشد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)