Image result for ‫محمود صالحی‬‎

 

این یک حادثه ی ساده نیست که رژیم فاسد ولائی یک کارگر پیشرو” محمود صالحی بیمار” را چنین گانگستری ربوده، و بی رحمانه به بند می کشد. بنابرین، من باور راسخ دارم که هیچ بزرگداشتی نمی توانست چنین برجسته جایگاه این انسان پاکباخته را اینگونه برجسته سازد که ساخته است، و همزمان آبروی نداشته ی نظام ولائی را بی ارزش تر از همیشه بسازد که ساخته است. زیرا این استبداد پلید مذهبی بارهای بار نشان داده و هنوز می دهد که از ” محمودها و رضاها و…” بشدت می ترسد و آماده است، تن به اینگونه تبهکاری های حقارت منشانه در ربودن افراد پیشرو کارگری بخود بدهد و این بار نیز بی شرمانه داده است. (( آری آری، این رژیم ضدکارگری را باید اینگونه دید و شناخت که هست و بوده است!)) و کارگران و مردم بجان آمده می بینند، که این ” نظام الهی ” با این عمل جابرانه اش چقدر رسواتر و بی هویت تر از تاریخ ننگین پیدایش اش شده است. چراکه: این بساط ضدبشری حتی از یک بیمار دیالیزی نیازمند یاری و مراقبت های سریع پزشکی هم نمی گذرد. و مثل بید لرزان از دادخواهی های وی وحشتزده و ترسیده است، به نحویکه حتی به او فرصت زندگی آزاد برای یافتن ” درمان حیاتی ” را هم نمی دهد. پس چه می ماند که بگویم؟ جز درود و سپاس بر غرور این انسان و کارگر پاکباخته ی دلیر!
کارگران و مردم نوعدوست کردستان و سراسر ایران! بدانید که به بند کشیدن محمود صالحی توسط آدمخواران خامنه ای، جز یک جنایت ضدبشری نیست که در صورت تداوم آن و بخطر افتادن جان گرانقدر محمود، این اسارت انتقامگیرانه تنها می تواند یک “قتل عمدِ ضدبشری” باشد که از همینک، همه ی مدافعان گارگری را بشدت نگران کرده است. پرسیدنی! که چرا رژیم چنین ظالمانه کارگری فداکار و بزرگوار را که جز درخواست “صنفی ـ حقوقی” و “رعایت عدالت قضائی”انتظاری ندارد، می خواهد او را عمدا بکشد! مگر نمی داند که این پیشرو کارگری علاوه بر بیماری های کهنه و متعدد جسمی، او نیازمند یاری بموقع و “دیالیز خونی” می باشد؟ مگر نه که محمود صالحی پس از دهه ها تحمل ستم و رنج، دچار ناتوانائی های مختلف جسمی ست که دمار از روزگارش درآورده است؛ همچنین در پی سال ها آسیب خوردگی از شقاوت فشار زندان ها، شکنجه ی سرکوب ها و نارسائی جانکاه از محرومیت های فراوان استبداد ولائی، دیریست که جسم رنجوراش بکلی ویران شده و می باشد!؟ و رژیم فاسد و ریاکار آشکارا این واقعیت را می داند، ولی آگاهانه و عامدانه مصمم شده و می خواهد او را بسان ده ها کارگر پیشرو قربانی اهداف یکه تازیانه مذهبی خود کرده و وی بقتل برساند. کارگران و مردم مبارز، همدرد و نوعدوست بپا خیزید و محمود بی دادرس را پشتیبانی کنید پیش از آنکه کشته شود.
بهنام چنگائی ۱۲ آبان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)