قدرت سیاسی برای حفظ خودش در یادمان‌ها دست می‌برَد. تا به واسطه آن، حافظه جمعی را کنترل کند. روایت حاکم را همیشه باید به چالش گرفت.

 

 

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)