«ساقه»

روا نيست
پاهایم که از شورت آویزان
دهان باز کند
فورى فرار
توی دامنی که به تنگ آمده
نمی‌خواهم چشم بكارم روی ساق
تا ساقه‌ شود در گلدان
و مثل دست‌هام
خاک بخورد پشت پنجره
ناخن نمی‌جوم ديگر
كه انگشت‌هام كوتاه بيايند
زن سطرى تک افتاده نيست
كه بازى كنم با كلمات‌ش
حتى اين زانو
دیگر پا نمی‌دهد به زن
و زائويى كه زير شورت
صيدِ اشک مى‌كند
مرگ آویزان شده از دو پا
و من هنوز لاغرم
مثل مادرم
كه زندگی‌ش
زار می‌زند بر تنم

«لولیا قهرمانی»

جهت دانلود مجله فایل شعر دهم و خوانش شعرهای بیشتر همراه با تئوری‌های ادبی بدیع به لینک زیر مراجعه کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)