«عمل جراحی تغییر جنسیت که در ایران انجام می دهند واقعا جنایت است.»
این صحبت آکان، ترنسجندر زن به مرد، است که تجربه‌ی تبعیض و و خشونت در زندگی روزمره‌ در دبیرستانی در سنندج را داشته است.

آکان که نمی‌خواهد هرگز او را یک دختر صدا کنند، می‌گوید عمل‌های جراحی تغیییر جنسیت و صدور مدارک در ایران پس از عمل های جراحی بی معطلی انجام می‌شود تا بگویند همجنسگرا نداریم. یا به عبارتی دیگر، چهره هترونورمتیو جامعه را حفظ کنند.

بیمارانگاری (پزشکینه کردن) و جرم‌انگاری هویت‌های جنسیتی و گرایش‌های جنسی متفاوت، زندگی تمام ترنسجندرها و سایر افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌کیو را به خطر می‌اندازد. وقتی علیه پزشکینه کردن و جرم‌انگاری سخن می‌گوییم،‌ ازحفظ جان‌ها و زندگی‌هایمان سخن می‌گوییم.

روایت او را در ویدیوی زیر ببینید و بشنوید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)