مدیرآموزش و پرورش شادگان گفت: آمار بیسوادی زنان در این شهرستان را بیشتر از مردان اعلام کرد.
به گزارش زنان پیشاهنگ ایران به نقل از برنا، در شادگان به وضعیت بیسواد شهرستان براساس سرشماری سال ۹۵ اشاره کرد و اظهارکرد: از این تعداد ۱۱ هزار زن و بیش از ۵ هزار مرد در سطح این شهرستان بیسواد هستند.
وى افزود: اداره نهضت سوادآموزی در این شهرستان در راستای جلوگیری از افزایش بی‌سوادی در شادگان نسبت به اجرای طرح آموزش اولیاء بی‌سواد دانش آموزان تأکید جدی دارد.
مدیرآموزش و پرورش شادگان با اشاره به اینکه نهضت سواد آموزی درصدد علت یابی عدم جذب سوادآموزان است، مهمترین علت درصد بالای بیسوادی در شهرستان شادگان را دیدگاههای غلط نسبت به سوادآموزی، فقر مالی و شغل افراد بیسواد عنوان کرد.
وى یادآور شد: کاهش بی‌سوادی در شهرستان شادگان نیازمند مشارکت همگانی است.
فاضلى در پایان گفت: فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی در ۷ دی ۱۳۵۸ از سوی حضرت امام خمینی (ره) نشان از درایت و آینده نگری ایشان بود و می توان گفت نهضت سواد آموزی از بارزترین دستاورهای انقلاب اسلامى در کشور است.