سخنرانی نجمه موسوی، نویسنده

نگاهی دیگر به سکسوآلیته زن ایرانی

جمعه بیستم اکتبر در بروکسل

برگزار کنندگان:

انجمن فرهنگی ـ اجتماعی پرسپولیس

و

فدراسیون اروپرس

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)