با نخستین قاضی ترنسجندر در هند آشنا شوید

او یکی از زنان ترنسجندری است که از رانده شدن به حاشیه جامعه، فقر و تن فروشی بیزارند.

نام او جوییتا موندال است و ۲۹ سال دارد. او مجبور شد بخاطر عدم تطبیق با انتظارات جنسیتی مدرسه را ترک کند، مجبور شد شب‌هایی را گرسنه در خیابان بخوابد، مجبور شد حتی #گدایی کند. اما با تمام این سختی‌ها او به جایگاه امروزش رسید: اولین #قاضی ترنسجندر در #هند.

جوییتا در یک خانواده #سنتی هندو متولد شد. او می‌گوید زندگی برای او از کودکی مانند طنابی محکم به دور گلو بوده که اجازه نفس کشیدن به او نمی‌داده.

او هشت سال پیش در جستجوی #هویت خود خانه پدری را ترک کرد و با نام جدید جوییتا از کلکته به اسلام‌پور رفت.

وی در سال‌های اول برای حقوق افراد ترنسجندر فعالیت می‌کرد. کم کم فعالیت‌های خود را عمومیت داد و برای حقوق همه ومقابله با تبعیض‌های #اجتماعی فعالیت می‌کرد.

جوییتا همزمان تحصیلات خود را در رشته حقوق دنبال کرد و در سال ۲۰۱۰ اولین فرد ترنس در منطقه خود بود که کارت رای دریافت کرد.

تا همین چند سال پیش با وجود اینکه پول برای پرداخت داشت هتل‌ها به او اتاق و غذا نمی‌دادند و این تلخ‌ترین خاطره‌ای است که او از این سال‌ها به همراه دارد. امسال اما او به عنوان #قاضی در #دادگاهمدنی مشغول به کار شد. دادگاه محل کارش تنها چند دقیقه با ایستگاه اتوبوسی فاصله دارد که شب‌ها در آنجا گرسنه می‌خوابید.

او می‌گوید:

«من می‌بینم که افراد جامعه من (#ترنس) اغلب فقط برای #حقوق خود می‌جنگند. تلاش برای احقاق حقوقی که شایسته آن‌هاست خیلی هم خوب است، اما به نظر من باید گاهی از هویتمان فراتر برویم و برای بهبود کلی #جامعه تلاش کنیم.»

جوییتا در سال ۲۰۱۰ سازمان «نور تازه برای دیناجپور» را تاسیس کرد. پروژه اول آن‌ها ساختن یک خانه سالمندان بود که تماما توسط افراد #ترنسجندر اداره می‌شد. در گام دوم به یاری کارگران جنسی شتافت که مقامات محلی آن‌ها نادیده می‌گرفتند.

او خوشحال است که دیگر مرکز توجه و کنجکاوی مردم در اسلام پور نیست و مردم او را بخاطر آن کسی که هست دوست دارند و محترم می‌شمارند:

«وقتی مردم به من می‌گویند که فرای #جنسیت به من نگاه می‌کنند و در عوض بر کارم و تلاشم برای ایجاد تغییر در جامعه تمرکز می‌کنند دلگرم می‌شوم.»

جوییتا باور دارد نمونه‌های موفقی مثل او نشان‌دهنده فرصت‌های آزاد و برابر نیست و هزاران ترنسجندر در جامعه دچار #تبعیض و #ستم هستند. او از دولتی‌ها و اهل رسانه که برای حفظ ظاهر تنوع دوست و مداراگر تنها #موفقیت های جامعه ترنسجندر را منعکس می‌کنند عصبانی است:

«دولت، رسانه‌ها و جامعه بی‌معطلی به نمونه‌های موفق در جامعه ما #افتخار می‌کند و بقیه ما را به حال خود رها می‌کنند – آن‌ها برای هر فرصت کاری التماس می‌کنند که شکمشان را سیر کنند. من از همه می‌پرسم: ما اندازه سابیدن و شستن زمین شما هم خوب نیستیم؟»

جوییتا می‌گوید: «من تنها زمانی راضی خواهد شد که همه افراد ترنسجندر در جریان اصلی و روزمره جامعه با احترام و کرامت انسانی زندگی کنند.»

ترجمه و گردآوری #شش‌رنگ

منابع:
https://goo.gl/fx3W68
https://goo.gl/yBZ9nX

 

#شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی:
🏳️‍🌈 t.me/Iran6Rang
🏳️‍🌈 facebook.com/6rang.Iran
🏳️‍🌈 instagram.com/6rangiran
🏳️‍🌈 youtube.com/user/6rangIran
🏳️‍🌈 tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org‍

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)