ده اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام روزی است که ملتها مخالفت خود را با اشکال مختلف اعدام اعلام کرده و در پی آن هستند تا حکم اعدام بعنوان عملی ضدانسانی از میان برداشته شود.

روز جهانی مبارزه با اعدام را در حالی گرامی می داریم که در میهنمان ایران یک کشتار سیستماتیک و روزانه بصورت بیرحمانه‌ای در جریان است.

این کشتار نه به دلیل مقابله با جانیان و به منظور سالم سازی جامعه؛ بلکه برای بقای حکومتی است که نیازمند اعدام و کشتار برای استمرار دیکتاتوری در جامعه است تا بتواند به حاکمیت خویش ادامه دهد.

گزارشی که پیش رو دارید به وسیله کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام تهیه شده است. این گزارشی از اعدامها از ده اکتبر سال میلادی ۲۰۱۶ تا دهم اکتبر سال میلادی جاری است. اخبار و گزارشهای اعدام این زندانیان به وسیله فعالین حقوق بشری؛ با کمک خانواده ها و دوستان اعدام شدگان گردآوری شده است. به دلیل اختناق حاکم این آمار دقیق نیست و کلیه اعدامهای اجرا شده در زندانهای ایران را دربرنمی گیرد.

از ده اکتبر سال ۲۰۱۶ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ جمعا ۵۶۵ مورد اعدام در زندانهای ایران داشتیم که ۴ نفر آنها زن بودند. بیشترین اعدامها در ماه ژوییه با تعداد ۱۰۱ نفر بوده است. اکثر اعدامها بصورت گروهی صورت گرفته است.

متوسط سنی اعدام شدگان بین ۲۱ تا ۴۵ سال بوده است. اکثر اعدام شدگان از متهمین مواد مخدر و قتل اعلام شده اند. بیش از یک سوم این آمار مربوط به متهمین مواد مخدر است که عمدتا به دلیل نگهداری و یا توزیع مواد مخدر اعدام شدند.
در ماه اوت ۲۰۱۷ یکی از هموطنان اهل سنت بنام سیدجمال سیدموسوی به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان و افساد فی الارض و محاربه اعدام شد.

در همین ماه زندانی دیگری بنام مرتضی رحمانی به اتهام محاربه و عضویت در گروههای محارب در سنندج اعدام شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)