بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

ما جمعی از سکولار دموکرات های ایران – که امضاء کنندگان این بیانیه دربارهء آینده ایران هستیم – معتقدیم که نتیجهء چهار دهه تسلط دولت مذهبی بر ایران تشدید استبداد، تبعیض های مختلف حقوقی، اقتصادی و انسانی و به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور بوده و وقت آن است که حکومت و مذهب در ایران کاملاً از هم جدا شده و سکولاریسم سیاسی در کشور برقرار شود. آنچه دهه های گذشته ثابت کرده آن است که هرگونه اصلاح دولت قادر نیست معضل اساسی نظام سیاسی را در ایران حل کند و آینده نگری نشان می دهد که لازمهء دموکراسی و پلورالیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی، همانا تأسیس دولتی سکولار و دموکراتیک در کشور است.
ما، در کنار همهء مردم ایران، به کمتر از جدایی کامل حکومت و مذهب رضایت نداده و بطور پیگیر این راه را تا نتیجه نهایی و برقراری حکومتی سکولار در ایران ادامه می دهیم. ما حق خود می دانیم که این دیدگاه را دربارهء نظام سیاسی در ایران با مردم جهان نیز در میان گذاریم و اعلام کنیم که با هرگونه حکومت مذهبی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، در کشور مخالفیم.
سی ام شهریور ماه ۱۳۹۵ – بیستم ماه سپتامبر ۲۰۱۶

امضاهائی که تاکنون به دست ما رسيده است؛
اين ليست مرتباً به روز خواهد شد:

همايون آريا – مجيد آژنگ – مهدی آشوغ – ميلاد آقائی – محمد ابراهيم خانی – خيام ابراهيمی – زرتشت احمدی راغب – کاووس اديب – محسن استکی- مهرگان اسکوئی – عبدالرضا اسماعيل پور – رضا اسماعيلی – حامد اصلانی – حسن اعتمادی – ناصر امين پور – ابراهيم امينی – پگاه امينی – حسين امينی – جهانگير انتظامی – نيره انصاری – مصطفی انوشا – محسن ايراندوست – افشين بابازاده – بهزاد بابائی – کامبيز باسطوت – داود باقروند ارشد – حميدرضا برهانی – عبدل بسطامی – يدالله بلدی – رحيم بندوئی – سعيد بهبهانی – احمد بهزادی – بابک بيداری – محمدرضا پاشنا – فريده پرتوی – ابراهيم پورباقر – فرهاد تالشی – گلن ترشيزی – حميد تهرانی – سهيل ثابت راسخ – فرامرز تيرداد – سعادت جغتائی – امير جوان – بهيه جيلانی – تقی چاووشی – بهنام چنگائی – پروين حسن پور – سامان حسينی – مهرداد حقيقت گو – محمد حوران پی – نريمان حيدری – رحيم خدائی – اسفنديار خلف – نادر خليلی – پريوش خوش ضمير – اسماعيل خوئی – شمس الدین دارابی – مصطفی ديبامهر – سهيل ثابت راسخ – ابراهيم زنگنه – رضا درگاهی – شهرام درويش – امير دها – حميد دهقان – محسن ذاکری – بهرام رحمانی – پرستو رحيمی – حميدرضا رحيمی – محمدرضا رضائی پور – مهدی رضائی تازيک – ماردين رضائی کرد – رضا روزبهانی – داوود روحانی – هنا رياحی – حسن زرهی – ابراهيم زنگنه – اصغر سپهری – مهين سلطانی – علی سليمانی – عليرضا سليمانی – غلام عباس شاه حيدری – آرشاک شجاعی – شهريار شجاعی – کيوان شريفی – محمدمهدی شريفی – سعيد شعبانی – حسين شکری – آريو شهبانی – دارا صالح زاده – بدری صفوی – بهزاد صميمی – ماری صوفی – پيام طهماسبی – مانی طهمورث – شهرام عباسپور – سياوش عبقری – مراد عزيزی – سعدی عظيميان – فائزه عليزاده – نويد فاضل – مژگان فانی سالک – اصغر فتاحی – جهانگير فروهری – آريا قجر – حميدرضا قديانی – صمد قره داغی ملاحاجلو – عباس قره گزلو – سام قندچی – هوشنگ قهرمانلو – سپیده قیاسوند – امير کامياب – زهره کريم زاده – علی کريم زاده – عبدالمحمد کمالوند – حسن کيانزاد – امير کيانی – محمد علی‌ گلی‌ قهی – خسرو گل سيرت – بهرام علی نسب – نسترن نيکی عليی – علی مازيار – ايرج متولی – سيامک محبی – رضا محتشمی – مسعود محتشمی نژاد – سلام محمدی – محمود مرادخانی – فريبا مرادی – گلمراد مرادی – داريوش مريخی – سعيد مشتی – سيا مصلا – مراد معلم – مهدی مفخمی – احمد مقدم – نيما منتظری – مسعود منصوريان – آرش مهدوی – سهراب مهدی پور – شکوه ميرزادگی – انور ميرستاری – هرو نامداری – بهمن ناصح – ناهيد ناهيد – اميد نجفی – شهباز نخعی – ليلا نورآئی – اميرحسين نوربخش – احمد نورمحمدی – علی نوری – اسماعيل نوری علا – مسعود نيک نژاد – احمد وحدانی – عبدالحميد وحيدی – رستم وفاداری – تقی هاشمی – منوچهر يزديان – پيمان يعقوبی – ولی يوسفی

توضيح سردبير سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران: در پی برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، آقای سام قندچی پيشنهاد کردند که اعلاميهء کوتاهی در مورد سکولار دموکراسی منتشر شود و علاقمندان زير اين سند را، بعنوان يک توافق ملی، امضاء کنند. همانطور که ملاحظه می کنيد من آن را امضاء کرده ام و از شما نيز دعوت می کنم که اگر با مفاد روشن اين مختصر موافقيد از طريق ای ميل زير به من اطلاع دهيد تا امضای شما را نيز پای آن بگذارم.
با مهر و دوستی. اسماعيل نوری علا
enooriala@gmail.com