محمد شوری, [۰۳.۱۰.۱۷ ۱۳:۳۵]
منبع خبری آمدنیوز!؟
آمدنیوز درتلگرام خودنوشت:
جناب آیت‌الله خامنه‌ای! وجود رسانه‌ی آزاد برای جامعه‌ لازم و ضامن سلامت است.اگر «آمدنیوز» نبود دست‌کم نه شما و نه مردم از بسیاری مفاسد اطلاع نداشتید!
[پایان نقل قول]
اگراخبارآمدنیوز(خصوصااخباراخیر)راحمل برصحت بگذاریم باگزینه های زیرروبرومی شویم:
۱_دربیت رهبری وحریم خصوصی آقا!!آدم دارندکه برای شان خبر می آورد.
۲_اخباردرون بیت رهبری شنود می شودوباتوجه به اخباردرج شده ی اخیر،بیت رهبری بایستی متوجه ی آن شده باشد.
۳_آدم هایی درسپاه،واجاونهادهای حساس دارندکه بخاطراعتبارشان دسترسی به منابع رادارند.
۴_منابع خبری آمدنیوزازراه افرادی که درقدوقواره این مسائل نیستندوفقط ازاین راه می توانندوجودپیداکنند،دریافت می شود.
واین افرادخودازهمان نیروهای خاص دربیت رهبری،واجاوسپاه
تغذیه وهدایت می شوند ودرزمان لازم هم (بقول آمدنیوز)وقتی یک مهره سوخته شد،مثل گوشت،قربانی می شوند.
باتوجه به اینکه منابع خبری آمدنیوز
علیه سلام نیستندودست شان دراین ۴۰سال آلوده به جنایت است،قصدشان بهره برداری های خاص درموعدخاص است،ازجمله یک نوع آنارشیسم اطلاع رسانی،جاانداختن افرادی ،خاص،وبواسطه این اخبارتحلیل های دیگرهم جهت دهی وبه مقبولیت عامه برسدوافکارعمومی ودیگررسانه هاهم منبع شان آمدنیوزشود!
وهم چنین دانه ریختن برای بعدازفوت خامنه ای ودراختیارداشتن وحفظ قدرت وثروت بادآورده ومحکم کردن لنگری که سالهاست درحال کنگر خوردن آن هستند.
به این مجموعه می توان نام«دولت سایه» هم نام نهاد؛ونه«دولت درسایه»که اخیرابرای پوشش آن،ویاتحت الشعاع قراردادن«دولت سایه»آنرامطرح می کنند!!
درحال باید برحسب این دعای معروف-که روحانیون بالای منابرآنرامکرر گفته اند-
وآن«اللهم الشغل الظالمین بالظالمین»،[خدایا!ظالمین رابجان ظالمین بیانداز]کمال استفاده ی بهینه راکرد.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
یازدهم مهرماه۱۳۹۶

https://t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)