اخراج دختران افغان دوره ابتدایی بعد از گذشت ۱۰ روز از مدرسه تنها بخاطره اینکه افغانی هستند.
به گزارش زنان پیشاهنگ ایران، روز دوشنبه دهم مهر ماه؛ کلیه دختران افغان دوره ابتدایی دبستان زینبیه در کرمان پس از گذشت ۱۰ روز بدون هیچ توضیحی از مدرسه اخراج شدند.
به گزرش خبرنگار ما و گفته شاهدین علت این اخراج را افغانی بودن اخراجیها اعلام نموده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)