تنها تر از سال های قبل

در زیر این آفتاب داغ

با دست های خالی در میان این حجم خاک

۳ روز است که بافتن سومین فرش خاکی بزرگ جهان در همسایگی نگاه های ما آغاز شده است.

بدون حضور همه ی آنانی که از آنان چشم یاری داشتیم وغلط می پنداشتیم.

بدون حضور و یاری این همه نهاد و اداره و سازمان و …که خود رامتصدی و قیم فرهنگ وهنر می دانند.

آن چه در این شرایط خاص پیمودن این سنگلاخ رابرهنرمندان استان هموارکرده تا رنگین ترین و بزرگ ترین رخداد فرهنگی سال شکل بگیرد عشق است.

عشق به مردم شریف هرمزگان.

۲۷ بهمن منتظر رونمایی این شاهکارباشید.

به نظر من شاید بزرگ ترین هنر این بچه ها نه فرش خاکی بلکه غیرتمندی و مرام خاکی آنان باشد.

ماندگارباشی ای هرمزگان.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)