ما گند زدیم

داریوش شایگان که از فلاسفه معاصر و مورد عنایت و احترام حکومت سلطنتی و اسلامی هردو بوده است ،طی مصاحبه ای در باره روشنفکران معاصر ایرانی گفته است که : «ما گند زدیم!»
شعر زیر با الهام و تلاش برای «کشف هرمنوتیک» معنای این جمله تاریخی ایشان سروده شد. م.س
………………………………………

شایگان گفت که : « ما گند زدیم!»
تِر به دامانِ فرهمند زدیم

در سیاهی ز پیِ آبِ حیات
کوزۀ عقل به دین بند زدیم

سوربُنیات به قُم پیوستیم
بر کلاهِ بِرِه ، سربند زدیم

در بر اعراب گشودیم و زنو
راهِ ایران ز نهاوند زدیم

شیخ را مسندِ سلطان دادیم
ننگ را مُهر خداوند زدیم

پدری کرده و با قوّتِ جهل
پُتکِ دین ، بر سرِ فرزند زدیم

زانچه خود داشت که دیدیم و نداشت
لافِ آفند و پدافند زدیم

دن کیشوت وار زِرِه پوشیدیم
تکیه بر پشتِ دماوند زدیم

ذوالفقاری به کمر بسته زشرق
غرب را ضربه به ترفند زدیم

گروطن در لجن امروز رهاست
خود ، از آنروست که «ما گند زدیم!»

م.سحر
پاریس/ ۳۰.۹.۲۰۱۷
……………………………………..

چند واژه :
سوربُنیات : منسوب به دانشگاه سوربُن پاریس که به دلیل قدمت و اعتمار نمادی ست برای دانشگاه های غرب
کلاه بِرِه : نوعی کلاه است که مُدل چگوارایی آن خیلی مورد توجه برخی از ایرانیان بود
دُن کیشوت : قهرمان رمان مشهور سروانتس نویسندۀ بزرگ اسپانیایی
نهاوند: از شهرهای غربی ایران است. آخرین شکست ایرانیان طی یورشی که عرب آنرا فتح الفتوح نامیده است در این شهر اتفاق افتاد.
آفند و پدافند : حمله و ضد حمله
ترفند: حیله ، تاکتیک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)