فایل صوتی

در بخش پیش، از سلسله مباحث تاریخ جهان که از داستان تکامل و انسان‌های اولیه آغاز شده و تا دوران کنونی ادامه خواهد داشت، زیر عنوان:
جنگ جهانی اول – یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر
با اشاره به این موضوع که اوایل قرن بیستم، توازن قدرت در اروپا دستخوش تغییر شده بود، موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:
نبرد خونبار «سُم» Somme که توسط انگلیس و فرانسه، علیه آلمان صورت گرفت،
پیمان وِرسای The Versai treaty، که مضمون و جوهر آن، تحمیل غرامت‌های تحقیرآمیز به آلمان بود،
قیام عید پاک در سال ۱۹۱۶ در ایرلند
جنگ «ساری‌قمیش»، بین روس‌ها و سپاهیان عثمانی
کوچ‌ اجباری ارامنه ساکن آناتولی شرقی، به صحرای «زور» در سوریه
تاثیر جنگ جهانی اول، در تاریخ ایران…

در این قسمت به انقلاب اکتبر می‌پردازم که به نظر من مهم‌ترین واقعه قرن بیستم بود. انقلاب اکتبر اشاره به اعتراض میلیونی مردم روسیه است که از جنگ و گرسنگی و تبعیض، و از ارتجاع مذهبی، نظام ارباب رعیتی و ظلم تزاری، کلافه شده بودند. آنان از سال ١٩٠۵ میلادی بپاخاستند و نهایتاً هفتم نوامبر ١٩١٧ (۲۵ اکتبر به تاریخ قدیم روسی)، با شکست ارتجاع و در رأس آن تزار(نیکلای دوم) وارد دوران جدیدی شدند.


مقاله مربوط به این بحث:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=498

فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/World_history_67.mp3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)