گروهی از ناشنوایان به درخواست کانون ناشنوایان ایران با تجمع و راه‌پیمایی در پارک شهر خواستار ایجاد فرصت برابر و مشارکت کامل ناشنوایان در امور اجتماعى همانند افراد شنوا و همچنین ایجاد شرایط برابر با افراد شنوا در جامعه برای ناشنوایان شدند. این تجمع که به دعوت انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق ناشنوایان صورت می‌گرفت با مجوز فرمانداری برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تجمع ضمن اعتراض به عدم استخدام ناشنوایان در ادارات دولتی و شهرداری‌ها، از کم توجهی به زبان اشاره انتقاد کردند. چندی پیش گزارش المپیک ناشنوایان حتی از تلویزیون ایران بدون ترجمه به زبان اشاره پخش شد.

 

عدم حضور ناشنوایان و دیگر گروه‌های کم توان در بدنه سازمان‌های دولتی و مدیریت شهری به افزایش نابرابری و نادیده انگاشتن نیازهای این افراد در تصمیم‌گیری‌ها انجامیده است. سازمان ملل متحد اخیرا در نشستی در ژنو از به رسمیت‌شناخته نشدن زبان اشاره در ایران ابراز نگرانی کرده بود و خواستار توجه به این زبان و افزایش استفاده از آن در رسانه‌ها شده بود. در این نشست گزارش ژنو درباره حقوق معلولان در ایران به زبان انگلیسی منتشر شد که  در بند ب-۱۹ دولت ایران موظف به انتشار فارسی این گزارش است، اما تا امروز ایران برای ترجمه و انتشار مفاد این نشست که در آن الزامات دولت برای تامین حقوق معلولان تشریح شده، اقدامی نکرده است.

عده ای از ناشنوایان روبروی شورای شهر تهران تجمع و به عدم استخدام ناشنوایان در مجموعه های دولتی و شهرداریها اعتراض کردن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)