“خرید کتاب با مجوز مراجع باشد”
نه اینکه هر کس مثل یابو سرش را بیندازد پایین برود هر کتابی خواست بخرد ببرد خانه اش. این فاحشه گری است. اسلام با کتاب مخالف نیست با فاحشه گری مخالف است.
این همه کتاب ها هیزم جهنم است کتاب نیست که.

حالا اگر قرآن بخوانید یا مفاتیح عیبی ندارد چون نویسنده اش خدا و ائمه است. اما این همه کتاب که پشت سر هم در خیابان انقلاب چاپ می شود نویسنده اش خداست؟
بنده از آن کسانی نیستم که فکرم بسته باشد. عیبی ندارد کسی کتاب بنویسد و کسی کتاب بخواند. اما همه این کتابها را باید ببرند در قم زیر نظر مراجع. هر کسی هم که خواست کتابی بخواند برود نامه بگیرد از مراجع که این آدم صلاح است فلان کتاب را بخواند یا صلاح نیست.
باید طوری باشد که هرکسی که خواست، بتواند کتاب بنویسد. تا معلوم شود عقیده اش منحرف است یا نه. تا بتوانیم با او برخورد کنیم.
اما مساله اینست که این کتابها باید دست کسی باشد که امین است و صلاح مردم را می داند.
شما برو پیش او بگو من می خواهم فلان کتاب را بخوانم. او یک گروه بسیج می کند برود تحقیق کند که آیا صلاح است شما این را بخوانی یا نه. اگر صلاح ات باشد مجوز به تو می دهد بروی از انبار، کتاب بگیری..
روشنگری های #میرزا_کلهر #کتاب #کتابخوانی #فاحشه_گری #چاپ #نویسنده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)