ماف نیوز: طی دو روز گذشته دست‌کم ۳۵ تن از فعالین مدنی توسط نیروهای پلیس کُرد در سوریه بازداشت شده‌اند. بازداشت این افراد با اتهاماتی سیاسی و ارتباط احتمالی‌شان با احزاب مخالف صورت گرفته است.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، این افراد در چند روز گذشته در انتقاد سیاستهای حزب اتحاد دموکراتیک «پ.ی.د» و جهت حمایت از استقلال کردستان عراق اقدام به برگزاری چندین تجمع کرده‌اند. در این مناطق، حمل پرچم اقلیم کردستان عراق هم ممنوع است که در تجمعات مذکور حمل شده بودند.

نیروهای پلیس کُرد در سوریه به خانواده‌های بازداشت‌شدگان که چندین خبرنگار، فعالین مدنی و سیاسی مجموعا ۳۵ تن هستند، اعلام داشته‌اند که این افراد تحت بازجویی به سر می‌برند اما از اعلام محل نگهداری‌شان خودداری کرده‌اند.

هویت این سی و پنج تن که توسط بخش عربی ماف نیوز احراز شده است به شرح زیر می باشد؛

۱- «بهجت شیخو» از حزب اتحاد در شهر تل‌تمر حسکه

۲-«عبدالحمید خلیل» از حزب دموکرات در شهر سَرِکانی

۳-«عبدالوهاب کورمی» از حزب دموکرات در شهر عاموده

۴-«عبدالمجید موسى» از حزب دموکرات در شهر سَرِکانی

۵-«محمود اسماعیل» از حزب دموکرات در شهر سَرِکانی

۶-«محمد محمدأمین» عضو مستقل انجمن ملی کُردهای سوریه در شهر سَرِکانی

۷-«حسین حج احمد» از حزب دموکرات در شهر تل‌تمر حسکه

۸-«قاسم خلیل» از حزب یکسانی در شهر تل‌تمر حسکه

۹-«حواس محمود» از حزب دموکرات

۱۰-«اسماعیل امی» از حزب دموکرات

۱۱-ا«سماعیل غزو» از حزب اتحاد در شهر تل‌تمر حسکه

۱۲-«عبدالقادر ولی» از حزب چپ در شهر عاموده

۱۳-«فهد علی اسعد» عضو انجمن ملی کُردهای سوریه در شهر عاموده

۱۴-«مصطفى سینان» عضو مستقل انجمن ملی کُردهای سوریه در شهر عاموده

۱۵-«اسماعیل سینان» از حزب اتحاد در شهر عاموده

۱۶-«بدران مستو» از حزب اتحاد کُردها در شهر سَرِکانی

۱۷-«محمد شیخ بشیر» عضو انجمن ملی کُردهای سوریه در محله‌ی ابو راسین شهر سَرِکانی

۱۸-«حواس خلیل» از حزب دموکرات

۱۹-«عبدالحمید علیکو» از حزب اتحاد کُردها در شهر درباسیه

۲۰-«نزهان رشید احمد» از حزب دموکرات در منطقه‌ی گرکِ لگِ از توابع شهر دیریک

۲۱-«برزان شیخموس» از حزب اتحاد در شهر عاموده

۲۲-«عزالدین صالح» از حزب دموکرات و خبرنگار رادیوی ARTA FM در شهر سَرِکانی

۲۳-«عمار بکر» فعال مدنی در شهر سَرِکانی

۲۴-«خالد حجی» از حزب دموکرات در شهر عاموده

۲۵-«ادریس علی» از حزب اتحاد

۲۶-«محمد حجی» از حزب دموکرات در شهر عاموده

۲۷-«جهاد علیکو» از حزب اتحاد

۲۸-«شورش حمی» از حزب اتحاد

۲۹-«لقمان عوجی» در شهر عاموده

۳۰-«حسین علی حج رشو» فعال مدنی

۳۱-«نظام‌الدین علیکو» از حزب اتحاد در شهر درباسیه

۳۲-«علی طنکو» از حزب اتحاد در شهر سَرِکانی

۳۳-«عبدالکریم عمر حسو» از حزب دموکرات در شهر درباسیه

۳۴-«أحمد صوفی» از حزب دموکرات و خبرنگار تلویزیون ARK در شهر دیریک

۳۵-«بنگین جندی» عضو انجمن ملی کُردهای سوریه در شهر دیریک

این بازداشتها از سوی نیروهای پلیس وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک «پ.ی.د» و با اتهامات سیاسی «اقدام علیه امنیت ملی» صورت گرفته‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)