ویش! همه اَش میخواهند به نظام مقدس گیر بدهند. دست گرفته اند که دو مداح عزیز و دلبند ما با یک زن جاسوس فرانسوی چه و چه و چه و بعله بورن داشته اند! شما بودید آنجا؟ دیدید؟ اگر داشته اند و خلاف شرع بوده باشد، رسیده گی می کنم. اگر هم نه، نوش جانشان. چرا شما ناراحت می شوید که مداح سیخ اسلام را در دل کفار فرو کند؟ به کجایتان بر می خورد؟ خوب بود که مداح هم مانند آن قرطی انتری های اصلاح جوی مجلس می کوشید به پا و دُم آن موگورینی خود را آویران کند، با یک قیافه ی ریشخند برانگیز خود را لوس کند و آخرش هم چیزی نماسد؟ چرا شما ناراحتید که مداح مرد عمل است و سیخ!

خب، آن زن گیرم که جاسوس هم بوده باشد، میآید شرح حال کشور و اسلام عزیز را از مداح بپرسد؟ مگر در میان سران نطام مقدس کم جاسوس هست، که برود سراغ مداح؟ آیا مداح کار دیگری مگر کش رفتن آهنگ های خواننده های پاپ و راک و چه و چه و گذاشتن چهار تا خط حسن، حسین، حسین، حسین بر آهنگ کش رفته شده دارد؟ این ها که جرم و بزه نیست. جرم آن است که این ها رفته اند تک خوری کرده اند. کوفتشان بشود، این سگ خورها! بارها گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الآن قانون به من اجازه نمی دهد که تک خوری را جرم و بزه بدانم یا ندانم. ولی از آنجا که ران و پاچه ی زنک سفید و هلویی بوده است و این ها تک خوری کرده اند و از این داستان به ما تنها راه گرفتن آب از دهان رسیده، ناچارم برای این پرونده‌ کیفرخواست صادر کنم. آیا شما با حق خواهی مشگلی دارید؟

فدای شما، ابو اکاذیب (خروس ایرانی ی پیشین)

به سنه چهارم سپتامبر ۲۰۱۷ المیلادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)