روز چهارشنبه اول شهریور ۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش ج ا ا با انتشار شیوه نامه ای در رسانه های کشور، بار دیگر چهره تبعیض آمیز خودرا نشان داد. این شیوه نامه به ویژه نسبت به زنان و ملیت های غیر فارس، لحنی توهین آمیز دارد.
“لهجه غلیظ و غیر قابل تغییری که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق و … ‌شود” از جمله موارد این شیوه نامه است که باعث ممنوعیت استخدام معلمان دوره ابتدایی و دروس ادبیات فارسی می شود.
در کشوری که به اعتراف حمید رضا حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش دوره احمدی نژاد، هفتاد درصد دانش آموزان اش دو زبانه یعنی غیر فارس هستند، مرکز گرایان چیره بر وزارت آموزش و پرورش، چنین بخشنامه تبعیض آمیزی را منتشر می کنند. زهی بی شرمی.
حسن روحانی و وزارت آموزش و پرورش اش به جای تطبیق اصل ۱۵ قانون اساسی و کاهش تبعیض های زبانی و فرهنگی، با نشر این شیوه نامه، همچنان بر طبل یکسان سازی لهجه ای، زبانی و فرهنگی می کوبند و بر زخم مردمان غیر فارس نمک می پاشند. گویا معیارآنان، لهجه تهرانی است که آن هم یکی از لهجه های فارسی است. اما جمعیت تهران فقط ۱۶ درصد جمعیت ایران است که هفتاد در صد آن را ترک ها و دیگر ملیت های غیر فارس تشکیل می دهند. این به معنای آن است که متکلمان به زبان معیار و دارای لهجه “پاک پارسی” مورد نظر وزارت آموزش و پرورش، فقط ۲/۱۱ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند.
کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران با محکوم کردن این شیوه نامه تحقیر آمیز، خواهان لغو فوری این مورد و دیگر موارد توهین آمیز آن نسبت به زنان است. نیز این کانون در آستانه گشایش مدارس در اول مهر، بار دیگر بر خواست همیشگی ملیت های غیر فارس برای آموزش به زبان های مادری در مدارس ابتدایی تاکید می کند و هشدار می دهد که اهمال حکومت ج ا ا در اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مصوب خودش، نه تنها باعث فراموشی این خواست برحق این ملیت ها نمی شود بلکه برتراکم خشم آنها نسبت به این رژیم تبعیض کار خواهد افزود.
بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران
شماره ۳۷/۳/۹/۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)