قایقى حامل شش مرد چینی و قاچاقچیانی از گینه‌نو به هنگام ورود به کوئینزلند استرالیا توسط نيروى حفاظت از مرزهاى استراليا دستگیر شدند.


به گزارش ساندی مورنینگ هرالد، نيروى حفاظت از مرزهاى استراليا به دليل استراتژی‌های دقيقى كه استفاده می‌کند به‌سرعت آن‌ها را شناسایی کرد.
قاچاقچیان در دادگاه کوئینزلند به قاچاق انسان و زندان محكوم شدند و افراد چینی دیگر به کشور خود فرستاده شدند.
عملیات حفاظت از مرزهای استراليا، بیش از ۳۰ قایق را که حامل بیش از ۷۷۰ پناه‌جو بوده، در طى سال‌های گذشته بازگردانده است.
وزیر مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا خطاب به کسانی که قصد دارند به‌صورت غیرقانونی به این کشور بیایند گفته است: «اگر با قایق و به‌صورت غیرقانونی به استرالیا بیایید، اسکان در استرالیا هیچ‌گاه برای شما امکان‌پذیر نخواهد بود». تدابیر سخت دولت استرالیا در حفاظت از مرزها به‌منظور توقف قاچاق غیرقانونی افراد و حفظ اقتدار مرزی استرالیا با تمام قوا باقی خواهد ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)