مقاله هاي خبري عملا خودشان را مي نويسند. بر خلاف درونماي بيابان هاي باستاني و برخورد نهايي تمدن ها، تصوير زندگي مخفيانه مردان همجنسگرا و زنان همجنسگراي مظلوم در هر يك از كليشه هاي مود علاقه ي ما هم درباره جامعه دگرباشان و هم بطور كلي درباره خاورميانه نقش ايفا مي كند.

قبلا درك اين منطقه بسيار پيچيده بود، و از آنچه خوانندگان غربي نشان دادند، پيچيده تر است، آسان است كه فرض كنيم جامعه دگرباشان در خاورميانه بسيار شبيه به نمونه ي آن در ايالات متحده است، تنها اينكه بيشتر مظلوم واقع شده اند.

اما براي اينكه به داستان واقعي يا داستان هايي دقيق تر دست يابيد، نمي توانيد در اين كليشه ها زياده روي كنيد، و شما بايد با فرضيه هايتان چالش كنيد.

جامعه دگرباشان در خاورميانه يك نهاد انحصاري نيست. اگرچه شرايط مطابق با كشور، شهر يا تنظیمات شهری و البته فرد به فرد متفاوت است، بطور كلي به جامعه دگرباشان در خاورميانه همان آزادي ها همراه با ايده آل هاي غربي پيشرفت #همجنسگرايان، مانند ازدواج همجنسگرايان، ابراز آزادانه ي احساس هاي عاشقانه و ديگر نشانه های سطحی پذيرش در جامعه، اعطا نشده است.

افراد معمولي موضوع خشونت هر روز هستند

مهمتر از آن، جامعه دگرباشان همچنين داراي عدم حفاظت از دولت و آزار و اذيت شخصي است. اما مواجه شدن با خشونت تنها منحصر به جامعه دگرباشان نيست. فعالان، ساكنان، و گاهي تنها شهروندان معمولي در خاورميانه موضوع #خشونت از طرف اشغال، ديكتاتوري، و سرکوب سیاسی و سانسور هستند كه اغلب با حمايت و حتي مشاركت غربي است.

البته خاورميانه از همجنسگراستيزي شايع رنج مي برد و جامعه هاي #دگرباش خاورميانه با چالش هاي ويژه از طرف آن مواجه مي شوند. اما براي بطور متوسط عرب همجنسگرا، #حقوق_دگرباشان نمي تواند از مسائل حقوق بشر كه كل خاورميانه را تحت تاثير قرار ميدهد جدا باشد.

به هر حال اگر شما به انواع داستان هايي كه بر رسانه ها حكمفرماست گوش دهيد، خواننده معمولي فكر خواهد كرد كه بزرگترين مساله اي كه افراد دگرباش در خاورميانه با آن مواجه هستند، خالصا بر پايه هويتشان به عنوان يك همجنسگراست.

همه فكر مي كنند كه آنها در اينكه چگونه افراد دگرباش در اين منطقه بايد #آشكارسازي كنند و يا زندگي كنند، دستي دارند. بعضي از فعالان دگرباش بسيار مشتاق هستند كه دگرباشان را در خاورميانه نجات دهند، بنابراين خودشان درباره دگرباشان صحبت خواهند كرد.

 

اين داستان ساده انكار مي كند كه جامعه دگرباشان در خاورميانه يك شخصيت بنيادين دارد. با گرفتن صدا و نيرويشان، با تظاهر كردن كه مردان همجنسگرا و زنان همجنسگرا در اين منطقه تنها در حال دوندگي پشت بعضي آزادي هاي پرچم رنگين كمان هستند كه دگرباشان غربي دارند، اين روايت هاي ساده خشونتي را به آنها تحميل مي كند. هنگامي كه جامعه هاي آسيب پذير مانند جامع زنان يا جامعه دگرباشان يا ديگر اقليت ها نيرو و پوياييشان را از دست مي دهند و به عنوان كساني كه تنها نياز به نجات دارند مصور مي شوند، نتيجه منطقي ديگر براي غرب اين است كه بيايد و كار نجات را انجام دهد، و اغلب خشونت بيشتري در اين فرايند وارد مي كند.

فضايي براي افراد دگرباش كه خودشان باشند

اين زماني است كه انجمن آهوا وارد مي شود. اين سازمان در سال ٢٠١١ در ابتداي بهار عربي تاسيس شد، آهوا نيازي را تامين كرد كه شديدا از آن محروم بود، و آن نبود يك دستوركار سياسي براي يك شنونده خارجي بود. جامعه دگرباشان در خاورميانه يك خروجي براي صدايشان را يافت كه مسائلي كه برايشان بيشتر اهميت دارد را مورد توجه قرار دهند كه شامل مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ديني و سياسي است.

بطور مختصر، آهوا يك انجمن دو زباني براي جوانان دگرباش در خاورميانه است كه به مكانيسم بازي اعمال قدرت مي كند تا كنش واكنش هاي معتبر و با كيفيت را آسان كند.

آنچه وجود آهوا را آنقدر ضروري مي كند اين است كه اين انجمن يك فضاي امن براي افراد دگرباش در خاورميانه ايجاد مي كند كه خودشان باشند. روايت هاي بسيار زيادي حول مسائل دگرباشان در اين منطقه بطور ضمني يا با صراحت از استعمارطلبي غربي و اشغال خارجي حمايت مي كنند، يا تنها درباره مسائل دگرباشان با رنگ كردن باقي خاورميانه به عنوان عقب افتاده يا گير كرده در زمان صحبت مي كنند.

در عوض، كاربران آهوا فضايي را در آن يافتند كه زندگي خودشان را تعريف كنند، بدون اهميت به اينكه آنها چگونه به نظر مي رسند. اين سايت در حال حاضر بيش از ٥٩٠٠ عضو ثبت شده دارد كه درباره تقريبا ٢٠٠٠ موضوع مختلف گفتگو مي كنند. بعضي از موضوع ها جهاني هستند – مثلا چگونه شما با شريك سابقتان بهتر شويد، يا چگونه فردي براي يك رابطه آزاد تلاش كند. بقيه موضوع ها منحصر به اين منطقه هستند. چگونه انقلاب مصري بر جامعه دگرباشان تاثير گذاشت؟ بسياري مي خواهند كه دين و #ميل_جنسي را خطاب قرار دهند يا آشكارسازي به خواهران و برادرانشان يا آشكارسازي به عموم را بيان كنند.

در حالي كه مردم سراسر جهان توانستند تا با موضوع هاي بسياري ارتباط برقرار كنند، آهوا فضايي را ساخت تا گفتگويي داشته باشد كه بطور گسترده مرتبط با خاورميانه است.

بطور مداوم تحت نظر سانسورهاي دولت

مانند بسياري ديگر از پروژه ها در ماجال براي اينكه يك برنامه كاري ديجيتالي تقويت شود، آهوا با چالش هاي امنيتي بسياري مواجه شده است.

ما مجبور بوديم كه اقدام هاي احتياطي اضافي در مورد امنيت و خلوت شخصي اعمال كنيم، زيرا صحبت كردن درباره مسائل دگرباشان در اين منطقه حساس است.
ما هميشه در حال مشاهده واكنش سريع از سانسورها و نظارت هاي دولت هستيم.

به هر حال ما زماني كه حرف از پروژه پيگيري امنيت اجتماعي در سايت صداي مردم يا سايت حقوق مهاجران مي زنيم، نگران امنيت هستيم. اينها سايت هايي هستند كه درباره شرايط اسفناك براي كارگران مهاجر در خليج صحبت مي كنند.

آهوا در اين بخش توجه منفي به خود جلب مي كند، نه فقط به دليل اينكه با مسائل بحث برانگیز مقابله مي كند، بلكه زيرا كاربرانش را تقويت مي كند و تقويت كردن مردم يك تهديد براي رژيم هاي ستمگر سراسر جهان است.

زماني كه آهوا در پي اعتراض ها و شورش ها سراسر خاورميانه پديدار شد، افراد دگرباش و متحدانشان نور اميدي براي تغيير معنادار اجتماعي ديدند كه بهسازي سياسي هميشگي را به همراه خواهد داشت.

پشت پرچم هاي رنگين كمان و خاندان هاي شرقي

اعتراض ها راه را براي سركوب و درگيري هاي خشونت آميز به ارمغان آوردند، اما اميد براي تغيير ثابت است. پرچمهاي رنگين كمان نمي توانند آغاز به گفتن داستانهاي واقعي بكنند، حتي در ايالات متحده و بسيار كمتر در خاورميانه. رنگ كردن همه عرب ها به عنوان همجنسگراستيز و عقب افتاده نيز داستاني واقعي نيست.

زماني كه افراد دگرباش در خاورميانه دسترسي به سكوهايي داشته باشند كه به آنها اجازه دهد تا داستانشان را بگويند، داستان واقعي پديدار مي شود.

داستان واقعي جامعه دگرباشان در خاورميانه حتي بيش از يك داستان جالب از خاندان هاي اصلي شرقي است، اين داستان واقعي به قرن ها باز مي گردد، يك داستان غني و پويا كه درون استعمار و دیکتاتوری، خشونت و افراط گرایی در مي آميزد، و نیز خلاقیت و شعر، عشق و خانواده را در بر می گیرد. قصيده هاي باستاني براي عشق همجنس وجود دارند كه پس از #اسلام ادامه يافتند و دوام آوردند و پس از استعمار تنها فراموش شدند.

روش هاي ويژه اي وجود دارد كه مردان محبت و علاقه به يكديگر را نشان دهند كه اجازه موجوديت ناگفته، بي صدا و هميشه حاضر را مي دهند.

پشت روايت هاي ساده، عشق و عشق همجنس در بسياري از داستان هاي خاورميانه بافته شده است. قويترين بخش داستان جامعه دگرباشان از جزييات يا زمينه ي آن نمي آيد. در عوض، اين پويايي و صداي داستانپرداز و اين كمك و پويايي است كه تمامي داستان هاي افراد دگرباش در خاورميانه را براي گوش كردن با ارزش مي كند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎
وب سايت ما:‏
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سايت :
‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/#home
اينستاگرام ما:
‏dharma_martia
توييتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
كانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همكاران ما:
‏‎‏رسانه همياري: ‏‎‏
‏http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سايت خودنويس: ‏‎‏
‏www.Khodnevis.org
‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سايت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgender.com ‏‎

منبع :

http://amp.weforum.org/agenda/2016/01/the-real-story-of-the-gay-middle-east

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)