شنودشیطان(قسمت دوم)
از:
محمدشوری (نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
این چهارمین فایل صوتی وتصویری ودومین قسمت فایل مربوط به شنود است.
دراین فایل به موضوع شنود، شنود در زندان،شنودقبل وبعدازانقلاب،کیف های شنود،ونقش دولت سایه پرداخته ام.
۴شهریور۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)