شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری، زندانیان سیاسی از درون زندان اوین خطاب به مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی نامه ای در حمایت از اعتصابیون زندان گوهردشت نوشته اند. این زنان شجاع در این نامه چنین نوشته اند:
“در حاکمیت اسلامی، ناله های بسیاری در گلوها شکسته شده، خون های بسیاری به ناحق ریخته شده و حق های بی شماری پایمال شده است و احکام ناعادلانه ی بسیاری صادر گردیده است و تنها سلاح دادخواهی برای زندانیان در بند همانا اعتصاب غذاست. ما چند تن از زندانیان سیاسی زندان اوین، ضمن حمایت از عزیزانی که در اعتصاب غذا هستند و با درود و تعظیم در مقابل مقاومتشان از عموم جوامع بین المللی حقوق بشر، کمیسر عالی و گزارشگر ویژه ی حقوق بشر (خانم عاصمه جهانگیر)، دبیر کل سازمان ملل، از فعالان سیاسی سرزمینمان خواستاریم که اقدامی عاجل برای نجات جان زندانیان گوهر دشت به خصوص زندانیانی که در اعتصاب غذا می باشند به عمل آورند. چرا که سکوت و بی عملی شما یک پوشش سیاسی برای تداوم نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران می باشد”.

در پاسخ به این ندای زنان آزاده زندانی، ما فعالان حقوق بشر، ضمن محکوم نمودن سیاست های جمهوری اسلامی که مبتنی بر اعمال “مرگ تدریجی زندانیان و محصورین” میباشد، اعلام میداریم که با برگزاری گردهمائی و تظاهرات در کشورهای اروپائی و امریکائی، توجه افکار عمومی و مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را نسبت به شرایط دردناک زندانیان سیاسی-عقیدتی و محصورین که حتی از اولین حقوق ابتدائی شرایط زندگی نیز محروم اند، جلب مینمائیم.

حاکمیت جمهوری اسلامی برای از پای درآوردن مخالفان سیاسی و عقیدتی خود سیاست “مرگ تدریجی” را در پیش گرفته است. ما در افشای این سیاست و تداوم نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران نیز، از مدافعان حقوق بشر ساکن اروپا دعوت میکنیم که در تظاهراتی که بدین منظور، روز دوشنبه ۲۸ آگوست ۲۰۱۷ مقابل ساختمان مرکزی اتحادیه اروپا در بروکسل برپا خواهد گشت، شرکت نمایند.

ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر و امضا کننده این بیانیه اعلام میداریم که حاکمیت جمهوری اسلامی در قبال آسیب های جسمی و روحی ناشی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و محصورین، مسئول است و شکایات آسیب دیدگان قابل طرح در مراجع بین المللی کیفری و حقوق بشری میباشد. این رفتار و اعمال ضدانسانی مقام های مسئول جمهوری اسلامی است که زندانیان سیاسی، این عاشقان زندگی را ناگزیر میسازد برای رسیدن به خواسته های بر حق خود، جانشان را در معرض خطر مرگ زود هنگام قرار دهند. ما مدافعان حقوق بشر این گفته زنان شیردل زندانی، آتنا، گلرخ و مریم را از یاد نمی بریم که: سکوت و بی عملی ما میتواند یک پوشش سیاسی برای تداوم نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران باشد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
مرداد ۱۳۹۶

امضاء:

۱ – انجمن زنان ایرانى – مونترال
۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ – انجمن همبستگی ایرانیان تگزاس
۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ
۶ – بنیاد اسماعیل خویی
۷ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند
۸ – حامیان مادران پارک لاله – مونیخ
۹ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ
۱۰- حامیان مادران پارک لاله – لندن
۱۱- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو
۱۲-شبکه همبستگى ملى ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو
۱۷- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۸- کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۰- مادران صلح مونترال
۲۱- همبستگى جمهورى خواهان ایران (هجا) – مونترال
۲۲- همبستگى جمهورى خواهان ایران (هجا) – نیویورک
۲۳- همبستگى جمهورى خواهان ایران (هجا) – لوس آنجلس
۲۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)