نگارنده: گلاره تابان

نزدیک به ۸۰ درصد آبهای شرق کوردستان به استآنهای ایران منتقل میشود، همچنین معادن و ذخایر زیر زمینی آن نیز توسط حکومت مرکزی در حال غارت و چپاول است این در حالی است که هیچ گونه سرمایه گذاری برای شرق کوردستان در نظر گرفته نشده است و تنها از سوی این راهزنان چپاول و به غارت برده میشود.

شرق کوردستان از لحاظ احداث شرکت و کارخانه ها نسبت به نقاط دیگر ایران وضعیت اسف باری دارد ٬ فقر و بیکاری در شرق کوردستان بیداد میکند اما واقعا دلیل این همه تبعیض چیست چرا شرق کوردستان در حال غارت شدن از سوی حکومت مرکزی است اگر در گذشته راهزن وجود داشته است امروزه نیز وجود دارد به شکل امروزی حاکمان جمهوری اسلامی و دولت راهزنان امروزی هستند که در حال چپاولند و سالهاست که سرمایه های یک ملت را به تاراج میبرند.

اگر امروزه ملت کرد در شرق کوردستان دیگر خود را یک کرد ایرانی تلقی نمیکند و به دنبال رهایی و استقلال از دست این استعمارگران است حکومت مرکزی و حاکمان تهران نیز شرق کوردستان را بخشی از جغرافیای ایران تلقی نمکنند و نگاهی مستعمرانه به ان دارند این ذهنیت در بین همه حاکمان جمهوری اسلامی وجود دارد که کوردستان بخشی از جغرافیای ایران نیست و روزی رها خواهد شد و تنها مستعمره آنهاست آنها به خوبی میدانند که آینده شرق کوردستان به کجا ختم خواهد شد و روزی به استقلال خواهند رسید و از دست یوغ استعمار رهایی خواهند یافت همین امر باعث شده است که آنها دیدی متفاوت نسبت به ان داشته باشند و از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه برای ان صرفنظر کنند ۳۸ سال از انقلاب ۵۷ میگذرد اما کوردستان از لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی هیچ تغییری نکرده است بلکه روند رو به افولی نیز داشته است ان هم به غارت ان از سوی حکومت مرکزی بر میگردد آنها کوردستان را غنیمتی برای خود میبینند تا زمانی که در استعمار آنهاست ان را چپاول و غارت کنند.

شرق کوردستان در حال حاضر با مشکل بی ابی روبه روست و روزانه شاهد کشمکش و درگیریهای بین مردم بر سر بی ابی هستیم و حتی کسانی به سر این مسئله جانشان را از دست داده اند ایا انتقال آب کوردستان به استآنهای دیگر ایران گواهی بر این حقیقت نیست که شرق کوردستان در حال غارت شدن است و آنها کوردستان را مستعمره خود میبینند .

در اینجا این سؤال پیش می اید در حالی که حکومت مرکزی کوردستان را بخشی از جغرافیای ایران نمیداند و خود میداند که ان را به استعمار گرفته است و روزی رها خواهد شد ایا احزاب شرق کوردستان همچنان باید به دنبال حل مسئله ملت کرد در چارچوب ایران باشند ایا همچنان باید به دنبال فدرالیزم بود ایا زمان ان فرا نرسیده است که فدرالیزم را کنار گذاشته و شعار خود را به مبارزه برای استقلال تغییر دهند ایا نباید در نام حزب دمکرات کوردستان ایران بازنگری کرد ٬ کوردستان ملک و خاک هیچ کشوری نیست و تنها مستعمره آنهاست اگر تا یک دهه پیش فدرالیزم چاره درد بوده است.

امروز دیگر نیست و باید به سوی استقلال گام بردارند و حزب دمکرات نیز باید در سیاستها و شعارهای این حزب بازنگری کند ملتی که همواره از سوی حکومت مرکزی ترد و قتل عام شده است لزومی ندارد که به دنبال فدرالیزم باشد و باید به سوی استقلال و رهایی گام بردارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)