الله درکعبه زندگی نمی کند.
Dieu n’habite pas La Mecque !

Amin Zaoui امین زاوویی
ترجمه : م.سحر

یبهوده در نزنید!
الله درکعبه زندگی نمی کند.
به هنگامی که احزاب سیاسی اسلام گرا در الجزیزه روزگار شکست سیاسی کامل خود را می گذرانند، و آخرین آثار چهرۀ فرشته وار پیشین خود را از کف می دهند و هر روز از خود منظری اهریمنی تر از روزِ پیش به نمایش می گذارند ، مشاهده می شود که چامعه ، از خیابان گرفته تا کارخانه و کارگاه و دانشگاه و مدرسه و مطبوعات و زبان و پوشش و …. به طور کامل ، یا تقریبا به طور کامل، اسلامی شده است.
احزاب اسلام گرا که تا دیروز توده های خشمگین را به خود جذب می کردند ، محبوبیت سیاسی شان فروکش کرده و اعتبار الاهیاتی خود را از کف می دهند و از طرف دیگر احزاب و گروه هایی که ملی گرا ، دموکراتیک ، لاییک ، سوسیالیست ، مارکسیست ، کارگری … خوانده می شوند ، همگی ، یا تقریبا همگی اسلامیده* یا اسلام زده شده اند!
البته پایداری کنندگان معدودی هنوز موجودیت دارند.
گهگاه ، تعداد معدود و جمع کوچکی ازروشنفکران ، صدا یا قلم خود را در برابر این سلطه گری اجتماعی سنگین و خطرناک و بر علیه این فریبکاری شوم بلند می کنند!
یک جامعه اسلامیده (اسلامیزه) همچون جامعه ما ، فاقد فرهنگ اسلامی و به دور از سازمانیافتگی سیاسی ، تهدیدی برای نظم عمومی ست و تهدیدی ست پیشبینی نشده برضد هر برنامه ای اجتماعی که توسعۀ جامعه را در گوناگونیاش ، در رؤیا ها و در امیدواری هایش مد نظر قرار دهد!
هنگامی که می گویم جامعه اسلامیده (اسلامیزه)، به این معناست که غالب تصورات (ایده ها) و ارزش هایی که از سوی اهالی چنین جامعه ای حمل یا اقتباس می شوند مستقما از ایدئولوژی داعشی الهام می گیرند.
آری ، می باید اعتراف کرد که ما هر لحظه بیش از پیش ، به روشنی ، شاهد داعشی شدن جامعه خویشیم.
این سیر داعشی شدنِ غول آسا ،به ویژه خود را در رابطه با زن ، به نمایش می نهد: واقعیتی تلخ که در خشونت ورزی ها و به انزوا راندگی ها وبدل به شیئی شدن ها بروز می یابند.
داعشی شدن جامعه ، خود را دررابطه با کار، نشان می دهد که تنبلی و کم کاری و بی دقتی و فراراز وظیفه ازنمود های آن است.
این داعشی شدن ، خود را درپیوند با مدیریت شهر نشان می دهد که در آلودگی شهر و با درهم آشفتگی های شهری ظاهر می شوند.
یک جامعۀ اسلامیده (اسلامیزه) بی فرهنگ ، بدون سازماندهی سیاسی هرلحظه برای درغلطیدن به خشونت کور و جهادگرایی خودکشی آور آمادگی دارد.
روح داعش در ذهن ها و تصورات فردی و جمعی آشیان دارد. یک رفتار ماجراجوی جمعی درمرز خودکشی.
الجزایری ها و به طور کلی مغربی ها (مراکشی ها ،تونسی ها بربرها) ، اسلام ساده لوحانه یا خشنی دارند ، برخوردار از خشونتی که ساده لوحی اش مادرزاد است.
و این ساده لوحی دینی ـ اسلامی ی مغربی از رابطۀ ما با تقدس نیرو می گیرد.
الجزیره ای یا به طور کلی مغربییان ، در برابر امر مقدس ، چه رفتاری از خود نشان می دهند؟
واقعیت انست که الجزیره ای ها و به طو کلی مغربی ها ، از آنجا که به لحاظ جغرافیایی از مکه دورند ، بر این تصورند که هرآنچه از این زمین تقدس یافته می آید نیز به ناگزیر مقدس است.
بدینگونه تسبیح و سجاده ارزان قیمت ساخت چینی هم که به دست بودیست ها یا کمونیست ها یا خداناباوران ساخته شده اند، مقدسند ، برای این که از خاکی می آیند که پیغمبر روی آن قدم زده است! **
پیراهن های بلندی (قمیص) که به دست فرزندان لاییک آتاتورک در ترکیه بافته و دوخته شده ست مقدسند و متبرکند تنه ابه این علت که از یک بازارچه در شهر رسول خدا یعنی از مکه خریداری شده اند.
عطریات سوختنی ساختۀ هند به دست نبوغ آسای پرستشگران گاومقدس ، متبرک اند ، زیراآنها را در باروبندیل زائری یافته اند که از مدینه یعنی از شهری که پیغمبر در آن مدفون شده ، خریده بوده است!
ازد ید مؤمنانی که در کرانه ها زندگی می کنند و در نزد مذهبی هایی که مقیم حاشیه ها هستند ، عنصر مقدس بازهم مقدس تر می شود و درجۀ تقدسش افزون می گردد.
احساس دور ماندن از مکان مقدس ، با تهی کردن عنصر مقدس از تاریخیت آن ، میزان ساده لوحی مؤمنان را بسی افزونتر می کند.
آنهایی که گرفتار ساده لوحی مذهبی هستند، متأثر از تبلیغات سَلَفی گری ، در این خیال غوطه ورند که همه کسانی که در مکه زندگی می کنند ـ یعنی مقیم جایی هستند که روزی در آنجا به پیغمبر وحی شده بوده است ـ موجوداتی کامل و بی نقص اند، پاک و طاهرند ، فرشتگانی هستند که نمایندگان و سخنگویان پیامبر محسوب می شوند.

خدا درمکه زندگی نمی کند؛ او مقیم دل هایی ست که از عشق واز دوستی و دوستداری سرشارند.

***
امین زاویی الجزایری و نویسنده و روشنفکر و استاد دانشگاه است
در مقاله پیشین زیر عنوان « آیا مسلمان یک شهروند ناکام است» توضیحاتی در باره او داده ام. این مقاله و توضیحات همراه آنرا را در لینک زیر می توانید بخوانید :
http://news.gooya.com/2017/07/post-5926.php

یادداشت :
*
واژۀ اسلامیده را من به جای اسلامیزۀ فرانسوی به کار برده از مصدر جعلی اسلامیدن
**
چین ، همچنین وارد کنندۀ مهر و تسبیح و جا نماز و قرآن چاپ چین و بنجلبافته هایی ست که مساجد و حسینیه های ایران را انباشته اند.
ظاهرا آنگونه که رفسنجانی طی سحنانی اظهار کرده بود، حکومت ایران برای مقابله با تحریم ها سپرده ها و نقود دلاری خود رابه چین می فرستد وهنگامی که قصد مطالبه داشته است، چینی ها به دولت اسلامی می گویند پول نداریم بدهیم .
ازین رو در ازای دلارهای امانتی به شما ، کالا خواهیم داد.
هنگامی که حکومت ملایان از دولت چین کالا های مورد نیاز خود را مطالبه می کند،« کمونیست های سرمایه دارتنگ چشم » به آنها می گویند: ما هرکالایی یرا به شما نمی دهیم ، بلکه کالایی را به شما خواهیم دادکه خودمان بخواهیم .
ظاهرا اینگونه بوده است که ملیونها قرآن چاپ چین با غلط های فاحش و ملیون ها مهر و تسبیح و جا نماز و بنجلبافته برای مفروش کردن مساجد و مقابر و امامزاده های قدیمی یا جدید الاکتشاف به ایران می فرستند و بدینگونه اموال و بخشی ازثروت ملی ایرانیان با این« ابزار آلات معنویت » ساخته کمونیسم سرمایه سالار چین تاخت زده می شود و البته در این «معامله» اسلام عزیزآخوندها به همت چین کمونیست تقویت می شود و نمازخوانان و مؤمنان با برخورداری از مهر تربت شانگهای و پکن، آئین ها و مراسم عبادی خود را در خانه ها و مساجد به جا می آورند.
اگرگرسنگی و کارتن خوابی و کلیه فروشی و صدور دختران جوان به شیخ نشین ها همچنان در کشورما باقی می ماند هم البته غمی نیست . سر خّم می سلامت !
مهم آنست که «امت مسلمان» از مهر و تسبیح و قرآن چاپ چین کمونیست سرمایه سالاربی بهره نمانده اند وحریم مسجدهای ایران از بوی زنندۀ و حضور زشت فرش های بنجل چینی خالی نیست.
سحنرانی رفسنجانی در باره این موضوع در دسترس همگان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)