مروفایتی: میزان خودکشی ها در کوردستان در ایران، با سرعتی نگران کننده در حال رشد است. خودکشی نوعی آنومی اجتماعی بشمار می رود اما با اینوجود تاکنون نیز به بررسی در این زمینه اقدام نشده است، بنظر می رسد مرگ شهروندان کورد نه تنها فاقد ارزش برای بررسی و تحقیق است بلکه نوعی رضایت سیاسی از سوی حکومت را نیز بدنبال دارد. همه با سکوت مطلق از کنار این نوع از مرگهای اجباری می گذرند.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، طی چند روز گذشته از مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، یک شهروند کورد اهل شهرستان روانسر در استان کرماشان، بر اثر فقر و عدم توانائی مادی جهت پرداخت کرایه منزل، اقدام به خودکشی نموده است.

بر اساس این گزارش، “فریدون رحمانی”، فرزند مصطفی، ۲۳ ساله و عائله مند و دارای یک فرزند خردسال شیرخواره، بر اثر فقر و عدم توانایی مالی جهت پرداخت کرایه منزل مسکونی، اقدام به خودکشی نموده است.

فریدون، پس از آنکه صاحب خانه اش، ساعت ۱۲ شب به منزل وی مراجعه نموده و از وی کرایه منزل را مطالبه می نماید، به علت عدم بضاعت و توانائی در پرداخت آن؛ تصمیم به خودکشی می گیرد.

بنا بر گزارش رسیده، اکنون چند روزی است، این شهروند کورد اهل روانسر، در یکی از بیمارستانهای شهر کرماشان بستری می باشد اما بر اثر اقدام به خودکشی از قسمت پائین تنه به طور کلی فلج گردیده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)