هاوار: بنا به گزارش هاوار به نقل از کنیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از ۸۰ زن در ایران اعدام شده اند.

اما ارقام اصلی را باید بسیار بالاتر از این فرض کرد چرا که بیشتر اعدامها در ایران در خفا و دور از چشم مردم به جز کسانی که آنرا اجرا می کنند صورت می گیرد.

حسن روحانی برخلاف وعده هایش، حتی در دوره دوم نخست وزیریش از پذیرش وزیران زن نیز ابا و امتناع دارد.

آمار بالای اعدام زنان در این دوره نشان می دهد که تعویض اشخاص و امید به اصلاحات در ایران؛ سرابی بیش نیست و خز مشی و فلسفه ایدئولوژیک این نظام، غیرقابل تغییر است.

آمار و مشخصات زنان اعدام شده به شرح ذیل است:

زنان اعدام شده در دوران روحانی
تاریخ تنظیم:‌ ۶مرداد ۱۳۹۶

ردیف نام نام خانوادگی سن تاریخ اعدام محل اعدام اعلام رسمی
۱ هویت اعلام نشده ۱۹شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی ارومیه –
۲ هویت اعلام نشده ۲۸شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد –
۳ هویت اعلام نشده ۲۸شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد –
۴ هویت اعلام نشده ۲۸شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد –
۵ ز ص ۳۱شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد خبرگزاری مهر
۶ ن س ۳۱شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد خبرگزاری مهر
۷ ص ح ۳۱شهریور ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد خبرگزاری مهر
۸ هویت اعلام نشده ۳مهر ۱۳۹۲ زندان مرکزی ارومیه –
۹ هویت اعلام نشده ۳مهر ۱۳۹۲ زندان مرکزی ارومیه –
۱۰ هویت اعلام نشده ۳مهر ۱۳۹۲ زندان مرکزی ارومیه –
۱۱ کبری کبیری ۴۸ ۳مهر ۱۳۹۲ زندان گوهردشت –
۱۲ هویت اعلام نشده ۴مهر ۱۳۹۲ زندان کرمان خبرگزاری مهر
۱۳ نسترن صفاری ۲۶ ۲۹مهر ۱۳۹۲ زندان دیزل آباد کرمانشاه –
۱۴ جزی درویش زاده ۴آبان ۱۳۹۲ زندان ارومیه –
۱۵ میترا شهنوازی ۸آبان ۱۳۹۲ زندان گوهردشت کرج –
۱۶ هویت اعلام نشده ۸آبان ۱۳۹۲ زندان مرکزی ارومیه –
۱۷ هویت اعلام نشده ۸آبان ۱۳۹۲ زندان مرکزی ارومیه –
۱۸ الف الف ۳۰آبان ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد دادگستری یزد
۱۹ ر ع ۳۰آبان ۱۳۹۲ زندان مرکزی یزد دادگستری یزد
۲۰ هویت اعلام نشده ۱۶دی ۱۳۹۲ دلفان خبرگزاری فارس
۲۱ فرزانه مرادی ۲۶ ۱۳اسفند ۱۳۹۲ زندان اصفهان خبرگزاری ایسنا
۲۲ هویت اعلام نشده ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۳ زندان گوهردشت کرج –
۲۳ بهجت ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۳ زندان گوهردشت کرج –
۲۴ ص ت ۷خرداد ۱۳۹۳ آمل خبرگزاری فارس
۲۵ هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳ زندان مرکزی بیرجند –
۲۶ هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳ زندان مرکزی بیرجند –
۲۷ هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳ زندان مرکزی بیرجند –
۲۸ هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳ زندان مرکزی بیرجند –
۲۹ هویت اعلام نشده ۱۶مرداد ۱۳۹۳ زندان مرکزی کرمانشاه –
۳۰ هویت اعلام نشده ۱۸مرداد ۱۳۹۳ زندان مرکزی زاهدان –
۳۱ هویت اعلام نشده ۱شهریور ۱۳۹۳ زندان مرکزی زاهدان –
۳۲ هویت اعلام نشده ۴شهریور ۱۳۹۳ زندان شهاب کرمان –
۳۳ هویت اعلام نشده ۱۹شهریور ۱۳۹۳ زندان قرچک ورامین –
۳۴ هویت اعلام نشده ۶۰ ۲۰شهریور ۱۳۹۳ زندان مرکزی رشت رادیو تلویزیون حکومتی ایران
۳۵ هویت اعلام نشده ۲۹شهریور ۱۳۹۳ زندان مرکزی زاهدان –
۳۶ هویت اعلام نشده ۲۹شهریور ۱۳۹۳ زندان مرکزی زاهدان –
۳۷ ریحانه جباری ۲۶ ۳آبان ۱۳۹۳ زندان گوهردشت کرج خبرگزاری ایرنا
۳۸ اکرم حسینی ۴۳ ۱۱آذر ۱۳۹۳ زندان قرچک ورامین –
۳۹ مرضیه استواری ۱۱آذر ۱۳۹۳ زندان مرکزی ارومیه –
۴۰ ف غ ۱۹آذر ۱۳۹۳ زندان مرکزی قزوین باشگاه خبرنگاران جوان
۴۱ ناهید قیاسوند ۲۵آذر ۱۳۹۳ زندان ارومیه –
۴۲ هویت اعلام نشده ۲۶آذر ۱۳۹۳ زندان مرکزی تبریز –
۴۳ ناهید ۳دی ۱۳۹۳ زندان قزلحصار کرج سایت تابناک
۴۴ هویت اعلام نشده ۶دی ۱۳۹۳ زندان مرکزی زاهدان –
۴۵ هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳ زندان بم –
۴۶ هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳ زندان بم –
۴۷ هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳ زندان بم –
۴۸ هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳ زندان بم –
۴۹ مرضیه حسین زهی ۹اسفند ۱۳۹۳ زندان کرمان –
۵۰ مهرنوش غواصی ۱۶اسفند ۱۳۹۳ زندان قزلحصار کرج –
۵۱ هویت اعلام نشده ۱۶اسفند ۱۳۹۳ زندان قزلحصار کرج –
۵۲ ف یوسفی ۴۸ ۵اردیبهشت ۱۳۹۴ زندان مرکزی رشت دادگستری گیلان
۵۳ بتول الف ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۴ زندان مرکزی اراک –
۵۴ فاطمه مهربانی ۳۹ ۹خرداد ۱۳۹۴ زندان قرچک ورامین –
۵۵ هویت اعلام نشده ۹خرداد ۱۳۹۴ زندان قرچک ورامین –
۵۶ هویت اعلام نشده ۳۲ ۱۹خرداد ۱۳۹۴ اعلام شده بدون محل باشگاه خبرنگاران جوان
۵۷ پریدخت مولایی فر ۴۳ ۷مرداد ۱۳۹۴ زندان قزلحصار کرج –
۵۸ هویت اعلام نشده ۸مرداد ۱۳۹۴ زندان شهاب کرمان –
۵۹ فاطمه حدادی ۳۹ ۱۹مرداد ۱۳۹۴ زندان قرچک ورامین –
۶۰ فاطمه سالبهی ۲۳ ۲۴مهر ۱۳۹۴ زندان عادل آباد شیراز سلامت نیوز – سایت وزارت بهداری
۶۱ هاجر صفری ۳آبان ۱۳۹۴ زندان مرکزی تبریز –
۶۲ ف زنجانیان ۱۵آذر ۱۳۹۴ زندان مرکزی قزوین سایت پارسینه
۶۳ زهرا نعمتی ۱۶دی ۱۳۹۴ زندان مرکزی تبریز –
۶۴ آمنه رضاییان ۴۳ ۲۶فروردین ۱۳۹۵ زندان کاشمر
۶۵ هویت اعلام نشده ۲۶فروردین ۱۳۹۵ زندان مرکزی بیرجند
۶۶ هویت اعلام نشده ۲۶فروردین۱۳۹۵ زندان مرکزی بیرجند
۶۷ زینب چمنی ۲۷ ۵اریبهشت۱۳۹۵ زندان ساری دادکستری ساری – بدون ذکر اسم و جنسیت
۶۸ هویت اعلام نشده ۱۳خرداد۱۳۹۵ زندان مرکزی قزوین
۶۹ هویت اعلام نشده تیر۱۵۱۳۹۵ زندان قزلحصارکرج
۷۰ هویت اعلام نشده
۴شهریور ۱۳۹۵ زندان مرکزی یزد روزنامه ایران
۷۱ ملوک نوری ۸مهر ۱۳۹۵ زندان مرکزی ارومیه .
۷۲
هویت اعلام نشده
۲۵دی ۱۳۹۵
زندان مرکزی کرج .
۷۳ هویت اعلام نشده ۲۵دی ۱۳۹۵ زندان مرکزی کرج .
۷۴
هویت اعلام نشده
۱۴اسفند ۱۳۹۵
زندان مرکزی رشت .
۷۵
هویت اعلام نشده
۱۴اسفند ۱۳۹۵
زندان مرکزی رشت .
۷۶
هویت اعلام نشده
۱۳اردیبهشت ۱۳۹۶
زندان گوهردشت کرج .
۷۷
هویت اعلام نشده
۱۳اردیبهشت ۱۳۹۶
زندان گوهردشت کرج .
۷۸
زینب سعدانلو
۱۰تیر۱۳۹۶
زندان مرکزی رشت

۷۹
هویت اعلام نشده ۲۵
۴مرداد ۱۳۹۶
زندان مرکزی بابل
سایت های حکومتی گنجینه و شبتاب نیوز
۸۰
هویت اعلام نشده
۴مرداد۱۳۹۶
زندان مرکزی ارومیه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)