مروفایتی: بنا بر گزارش فعالان حقوق بشر در کوردستان، حکم اعدام یک زندانی سیاسی کورد، امروز چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۰۶ شمسی، به اتهام محاربه ، در زندان سنندج به اجرا درآمده است.

بنا بر این گزارش ها، “مرتضی رحمانی”، به اتهام “محاربه”، از طریق عضویت در شاخه کوردستانی پارت کارگران کوردستان (پزاک)، سحرگاه روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی در زندان سنندج اعدام شده است.

این زندانی سیاسی کورد، از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان، به یکبار اعدام به اتهام محاربه و از بابت کشتن دو تن از نیروهای سپاه پاسداران به دو بار قصاص، یعنی مجموعا سه بار اعدام محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی کورد، اهل روستای “تیلکو” از توابع شهر سقز بوده و سال ۱۳۹۰ شمسی، توسط نیروهای امنیتی وابسته به اداره اطلاعات این شهرستان به اتهام همکاری با شاخه کوردستان شرقی پارت کارگران کوردستان (پژاک) دستگیر و بازداشت شده بود.

این زندانی سیاسی کورد، سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶،در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.

اعدام شهروندان کورد، طی دو ماه اخیر به طور چشمگیری، همزمان با افزایش اعدامها در بلوچستان و الاحواز، شدت گرفته است.

طی تیرماه گذشتته، حداقل ۲۰ تن از شهروندان کورد، در زندانهای مهاباد، ارومیه و سنندج، اعدام شده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)