روژی کورد: بدنبال اعتصاب و تجمع متحدانه روز گذشته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که با همراهی بخشهایی از خانواده های آنان انجام شد، امروز سه شنبه ۳ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی نیز آنان بدلیل بی توجهی کارفرما به خواستهایشان به اعتصاب و تجمع خود همراه با خانواده هایشان ادامه دادند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ٬ از ساعت ۹صبح امروز سه شنبه سوم مردادماه ۹۶ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه٬ خشمگینانه به سمت جاده بین المللی اهواز اندیمشک حرکت کرده و علیرغم گرمای طاقت فرسا، فاصله ده کیلومتری شرکت تا این جاده را پیموده و اقدام به بستن هر دو طرف آن کردند.

علیرغم ترافیک بسیار سنگینی که در این جاده ایجاد شد بجز چند ماشین از نیروهای انتظامی و برخی حراستیهای کارخانه، هیچیک از مسئولین شهر شوش در محل حاضر نشدند و کارگران اعتصابی هفت تپه ساعت یازده صبح به میل و اراده خود جاده را باز کرده و با ترک سه راه خوانساری (محل انسداد جاده توسط کارگران) عازم محل کارخانه شدند.

بنا بر این گزارش، با رسیدن کارگران خشمگین نیشکر هفت تپه به محل شرکت، قائم مقام کارخانه نصیری افشار، با حضور در جمع کارگران تلاش کرد با وعده و وعید اقدام به آرام کردن آنان کند که با عکس العمل تند کارگران و شعار “افشار حیا کن نیشکر را رها کن” مواجه و بسرعت از محل متواری شد. بدنبال این وضعیت نیروهای انتظامی با استفاده از گاز اشک آور و زدن آن به سوی کارگران تلاش کردند آنان را متفرق کنند اما با مقاومت کارگران مواجه و در نتیجه درگیرهای پیش آمده شیشه های چند ماشین شکسته شد.

در پی این درگیری، کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه با میل و اراده خود حوالی ساعت ۱۳ به تجمع شان پایان دادند و اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی فوری به خواستهایشان، از فردا صبح اعتراضات خود را باز هم تشدید خواهند کرد.

وضعیت بحرانی حاضر در این شرکت بزرگ کشت و صنعت از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی از ۱۵ماه پیش ادامه دارد و تاکنون هیچ اقدام موثری در پایان دادن به وضعیت مصیبت بار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انجام نشده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)