نمایندگان مجلس فرانسه، در نهایت  بند مهمی از لایجه ازدواج همجنسگرایان را تصویب کردند. برپایه این لایحه، از این پس ازدواج همجنسگرایان در فرانسه به طور قانونی، به رسمیت شناخته خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)