بروکسل- دفتر جامعۀ جهانی بهائی در بروکسل، طی دیداری در پارلمان اروپا در روز ٢٧ ژوئن بیان داشت: «آینده اروپا بطور جدائی ناپذیر با آیندۀ جامعه جهانی مرتبط است.»

گفتگو در چنین سطحی، سیاست‌گذاران و رهبران دینی را گرد هم آورد تا مسیری را که اروپا باید در دهۀ آینده پیش بگیرد بررسی کنند.

جلسۀ برگزار شده در پارلمان اروپا و جلسه دومی که در ٧ ژوئیۀ در کمیسیون اروپا برپا شد، در آستانۀ شصتمین سالگرد «توافقنامۀ رم» صورت گرفتند، توافقنامه‌ای که یک گام مهم و تاریخی در شکل‌گیری اتحادیۀ اروپا به شمار می‌رود. نشریۀ جدیدی با عنوان «کاغذ سفید» توسط کمیسیون اروپا به مناسبت این واقعۀ تاریخی تهیه شده بود که سلسله‌ای از گفتگوها را دربارۀ آیندۀ اروپا سبب شده است.

خانم راشل بیانی (Rachel Bayani)، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی، در سخنان خود در جلسۀ پارلمان اروپا خاطر نشان کرد که قبول و اذعان همبستگی جامعۀ جهانی از ضروریات است.

وی اظهار داشت: «سیاست‌های ما نمی‌توانند تنها به ایجاد رفاه بیشتر در قارۀ خودمان معطوف باشند. راه‌حل‌هایی که بهروزی بخشی از دنیا را بدون توجه کافی به سایرین در نظر دارند، ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند. منفعت جزء به بهترین نحو در منفعت کل تأمین می‌شود.»

در جلسۀ کمیسیون اروپا، جامعۀ جهانی بهائی با استفاده از مثال مهاجرت اجباری، ایدۀ فوق را شرح و بسط داد.

خانم بیانی گفت: «حرکت جمعیت‌ها به سمت اروپا، حرکتی که به ویژه ناشی از نابرابری‌های جهانی بوده، نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم قسمتی از دنیا را از مشکلاتی که بشریت را تحت تأثیر قرار می‌دهند جدا کنیم.»

آقای فرنس تیمرمنس (Frans Timmermans)، نائب رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت که ایجاد توافق آرا دربارۀ مسیر پیشروی اروپا نیازمند گفتگویی پویا میان مردمان متنوع ساکن در این قاره است. وی گفت: «در سرتاسر اروپا، ما در جوار کسانی که شبیه ما هستند بسیار احساس آرامش می‌کنیم و در جستجوی گفتگو با کسانی بر می‌آییم که با نظراتشان از قبل موافقیم؛ اما تنها راه پیشرفت برای اجتماعی به تنوع اجتماع اروپا دستیابی به فهم واحدی از ارزش‌های مشترک ماست.»

خانم بیانی در پاسخ به اظهارات آقای تیمرمنس، به حضور سازمان‌های دینی و غیردینی در کنار هم به عنوان مثالی از گفتگو بین جهان‌بینی‌های مختلف اشاره کرد که برای چیره شدن بر چندپارگی و ایجاد درک متقابل لازم است.

جامعۀ جهانی بهائی با تأمل بر این جلسات، چالش پیش روی اروپا در حال حاضر را چنین توصیف کرد: اروپا صرف‌نظر از جهان‌بینی‌های مختلف شهروندانش، باید ارتباطش با دین و درک از این مقوله را بطور بنیادین بازبینی کند.

اخیراً موضوع دین در گفتمان‌های عمومی اروپا رایج‌تر شده است. در حالیکه سال‌ها این فرض غالب بود که با پیشرفت قوای مدرن‌گرایی، دین کم اهمیت‌تر می‌شود؛ تجربۀ چند دهۀ گذشته خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

جامعۀ جهانی بهائی بیان کرد: «بنابراین پرسشی که مقابل اروپا وجود دارد این است که چگونه مدلی از گفتمان عمومی پیدا کنیم که در آن دین بتواند نقش سازنده‌ای در شکل‌ دادن به اجتماع ایفا نماید.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)