شب گذشته استاد محمد امام که  پدر نقاشی کرمان خوانده می شود درگذشت.

استاد محمد امام در سال ۱۳۲۶در مشهد زاده شد او پس از فارغ التحصیلی در رشته نقاشی از دانشگاه تهران، به کرمان آمد، سالیان درازی در کرمان زندگی و نسلی از هنرمندان کرمانی را تربیت کرد.

شب گذشته محمد امام درگذشت. وبلاگ یکی از شاگردان مرحوم امام «مسعود یارضوی» از استاد نقاشی اش چنین یاد کرده است:

«ساعت ها می نشست و حرفهای کودکی که ای بسا لکنت زبان هم دارد را درباره خطوط کج و معوج صفحات دفتر نقاشی اش می شنید. گاهی می خندید. گاهی ناراحت می شد و گاهی با جدیت گوش فرا می داد. کارگاه نقاشی او برای من که یک بچه شرّ بودم فقط یک کارگاه نقاشی محسوب نمی شد. آنجا انگار خودم را کشف می کردم. و بیش از همه استاد امام را که برای کودکی ها (و حتی اکنون من) مثل یک کتاب داستان پر هیجان بود. شاگردی و استادی ما و محمد امام فراتر از فهم طنّازی خطوط  و سحرآمیزی رنگ ها بود. هر کارگاه برای ما شاگردهای استاد به مثابه یک پله بزرگتر شدن بود. یک پله فهم بیشتر جهان پیرامون و ده ها پله وارد شدن در سرزمین ادراک و حیات معقول. می خواهم کودکی کنم و سوگند بخورم که هیچ کلاس آموزش هنری در تاریخ وجود نداشته و نخواهد داشت که مثل کلاس های نقاشی استاد محمد امام بوده باشد.

من مطمئنم که تمام دانش آموزهای محمد امام… در هنگام رویت و استشمام زیبایی ها؛ یاد استاد در ذهنشان رنگ می گیرد.

چه یادمانی خوشتر از این…»

در رابطه با استاد  گفتگویی داشتم با یکی از شاگردان او و کارگردان مستند« حاصل عمر»

از مجید فدایی درباره آشنایی اش با استاد پرسیدم. فدایی گفت که افتخار شاگردی ایشان را نداشتم برای

ساخت فیلم چندین بار پیش ایشان رفتم ولی هر بار با ساخت فیلم مخالفت کردند، تلاش زیادی کردم تا بتوانم ایشان را برای ساخت فیلم راضی کنم.

فدایی ادامه داد تا جایی که من اطلاع دارم همه معترف هستند که استاد امام نقش مهمی در تربیت یک نسل از هنرمندان کرمانی داشتند. به خصوص در حوزه نقاشی و گرافیک، استاد را پدر نقاشی کرمان می دانند. ایشان از دهه۵۰ ساکن کرمان شد. تا همین اواخر کلاس‌های درس در منزل او دایر بود. در میان هنرجویان او از هر سن  و شغلی می توان دید. خیلی از هنرمندان بنام کرمان شاگردان ایشان هستند.

فدایی ویژگی بارز او را معلمی می داند و می گوید که ایشان معلم خیلی خوبی بودند معلمی حرفه بسیار سختی است. ویژگی دیگر او اشراف کامل به تاریخ هنر و ادبیات فارسی بود.

کارگردان «حاصل عمر» از علاقه استاد به طبیعت می گوید و او را پدر کاکتوس کرمان می خواند. فدایی افزود که ایشان اولین کاکتوس را به کرمان آوردند، من تلاش کردم این علاقه را در فیلمم نشان دهم.

مرحوم امام در فیلم حاصل عمر می گوید که هر کس بخواهد مرا پیدا کند باید در گلفروشی‌ها و باغ‌ها به دنبالم بگردد. او از قطع درختان در شهر شاکی است و می گوید همه درخت‌ها را به بهانه کرم خراط قطع می کنند.

فدایی  می گوید که  حاصل عمر استاد امام در واقع پرورش نسلی از هنرمندان کرمان است که هنر کرمان بر پایه همین هنرمندان می گردد لذا اسم فیلم را «حاصل عمر» گذاشتم.

ما فلسفه زندگی را از استاد امام یاد گرفتیم

زهره عاقبتی یکی از شاگردان استاد امام است از او در رابطه با استاد پرسیدم. عاقبتی می گوید که بیش
یادم هست یک شب که در خانه فرهنگ کلاس داشتیم، برق قطع شد. ایشان چند شمع روشن کردند و کنار بچه‌هایی که کار می کردند گذاشتند وقتی دیدند که نور شمع ها جواب نمی‌دهد گفتند که ما دور هم بنشینیم و شعرهای نیما را برای ما خواندند. ما فلسفه زندگی را از استاد امام یاد گرفتیم ایشان انسان بسیار خوشبینی بودند یک بار خیلی ناراحت بودم ایشان مرا دیدند و گفتند تو حق نداری شاد نباشی امید به زندگی را در وجود انسان می گذاشت.از ۳۰ سال است که با ایشان آشنا هستم. استاد به من می گفتند که تو شاگرد خلف من هستی. جدا از مسئله هنر، استاد امام به من درس زندگی یاد دادند.

شب گذشته استاد محمد آرام پس از ۷۰ سال زندگی پربار از بین ما رفت هر چند در ذهن دوست دارانش به نیکوترین شکل باقی‌ست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com