مردم آزاده و انساندوست ایران!
چندی است که شماری از علاقمندان کارزار لگام، انتقادها و پیشنهادهایی را درباره ی فعالیتهای این کارزار مطرح کرده اند که ما خود را موظف به پاسخگویی به آنها می دانیم. پیش از هر توضیح لازم است که از پیشنهادها و انتقادهای این عزیزان سپاسگزاری کنیم؛ زیرا که مورد توجه و استفاده ی ما بوده و خواهد بود. بنابراین، درخواست ادامه ی طرح کردن آنها را داریم.
۱- ما درخواست کنندگان لغو مجازات اعدام در سطح جهانی هستیم. بنابراین، در این محدوده ی اقدام، اصلی ترین وظیفه ی خود را پرداختن به موضوع لغو این مجازات در سطح کل جامعه ی انسانی می دانیم.
۲- تا آنجا که در توان داشته ایم و آگاه شده ایم، در حالتهای خاص به ارائه ی یاری فکری، مشاوره ی حقوقی، جلب رضایت خانواده های شاکی، تماس با افراد ذی نفوذ، ارتباط با خانواده ی متهمان در هر جای ایران، صدور بیانیه ها و موارد مشابه آن اقدام کرده ایم.
۳- توجه داشته باشیم که همه ی پرونده های اعدام شاکی خصوصی ندارد؛ به ویژه شماری از اعدامها که جنبه ی سیاسی وعقیدتی دارد؛ اعدامهای مربوط به مواد مخدر که جای خود دارد. ما در چنین شرایطی نمی توانیم به تک تک اعدامها توجه نشان دهیم؛ گرچه در مورد اعدامهای سیاسی و امنیتی تا حد توان خود چنین کرده ایم.
۴- به طور کلی، این کارزار امکانات آگاهی یابی و آگاهی رسانی، برقرار کردن ارتباط، گردآوری منابع مالی و نیروی انسانی داوطلب، آزادی عمل و اقدامهای دیگر را به طور محدود در اختیار دارد؛ و نمی تواند به همه ی درخواست های خود و علاقمندان پاسخ گوید.
۵- همزمان، ما با محدودیتهای سیاسی، مدیریتی و حقوقی نیز رو در روییم که برخورد با آن را جزئی از وظایف و اقدامهای خود می دانیم و تا آنجا که در توان داریم می کوشیم دراین زمینه پیشروی کنیم. خاطرنشان می کنیم که یکی از همکاران ما، خانم نرگس محمدی، ازجمله به خاطر همکاری با لگام، با تنی بیمار و رنجور و با داشتن دو فرزند خردسال، حکم زندان بلندمدت دریافت کرده است و هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می برد.
ما کنشگران کارزار لگام، ضمن سپاس دوباره از توجه همه ی علاقمندان به این کارزار، حمایت عملی همه ی شما علاقمندان لغو مجازات اعدام را در پیشبرد هدفهای آن درخواست می کنیم؛ اهدافی که چیزی جز سالم سازی جامعه و کاستن از اوجگیری خشونت در آن نیست.
کنشگران کارزار لغو مجازات اعدام (لگام)
مهر ماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)