روژی کورد: بنا بر گزارشات منتشره، طی تیراندازی روز یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی پلیس در شهر کرماشان به یک خودرو، دستکم یک تن کشته و چند تن دیگر از سرنشینان این خودرو زخمی شده اند.

گزارشها حاکی است، روز یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی، بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس در خیابان اطراف فرودگاه بین المللی کرمانشاه حداقل یکی از سرنشینان این خودرو کشته است.

گفته می شود دیگر سرنشینان این خودرو زخمی شده اند.

منابع داخلی در این باره نوشته اند که خودروی مورد اشاره از نظر نیروهای پلیس مشکوک بوده است اما تاکنون جزئیاتی در این باره منتشر نشده است.

طی سالهای گذشته، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظام یو پلیس به خوردوهای کاسبکاران در داخل شهرها و نیز محلهای پررفت و آمد، چندین تن از شهروندان کورد کشته شده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)