به موجب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی آن، اعدام افراد به دلیل عقیده شان ممنوع است؛ اما متاسفانه دولت عربستان سعودی شماری از شهروندانش را، بنا به دلایل عقیدتی اعدام کرده است. اینان دگر اندیشانی را دربرمی گرفته اند که در زمینه های اعتقادی و سیاسی با اندیشه ی رسمی حاکم برآن کشور مخالفت کرده بودند؛ از آنجا که اعدام، مجازاتی شناخته شده در نظام قضایی آن کشور است، بازهم دولت عربستان اشّد مجازات را نسبت به مخالفانش اجرا کرد.
از سوی دیگر، در سایه ی سکوت نیروهایی که وظیفه دارند از اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگر در ایران محافظت کنند، عده ای اعتراض خود را به این اعدامها با انجام دادن اقداماتی خشونت آمیز، چون اشغال و آتش زدن سفارت عربستان و کنسولگری آن کشور در مشهد، اعلام کرده اند که بی تردید مرتکب اقدامی خلاف مقررات بین المللی شده اند.
ما کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)، اعتراضمان را نسبت به صدور و اجرای اینگونه احکام اعدام و همچنین هرگونه رفتار خشونت آمیز اعلام می کنیم، و ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمرباقر النمر و دیگر محکومان به اعدام در عربستان، اقدام کسانی را که با نقض قوانین بین المللی به این گونه اقدامهای ناروا در ایران دست زده اند را هم محکوم می کنیم و بار دیگر یاد آور می شویم که رعایت قوانین بین المللی به بسط و گسترش صلح در سراسر جهان مدد می رساند.
ما ضمن تأکید بر تعهدات دولتها نسبت به رعایت مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی آن، از همه ی دولت ها می خواهیم به تعهدات خود در زمینه ی حقوق بشر عمل کنند، و از جمله از اعدام مخالفان خودداری کنند و از حمله به اماکن دیپلماتیک مقیم کشورشان که به موجب مقررات بین المللی خاک کشوردیگر محسوب می شود، جلوگیری کنند.

کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) – تهران
۱۷ دی ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)