روژی کورد: بنا بر گزارش خبرنگار مرکز روژی کورد از سلیمانیه، جمع کثیری از مردم معترض شهر سلیمانیه در اقلیم کوردستان، تجمعی اعتراضی به قطع آب رودخانه زاب از سوی جمهوری اسلامی، برگزار نمودند.

معترضین با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی ان نوشته شده بود: “جمهوری اسلامی با کدامین دلیل و اعتقاد (ایمان) اقدام به بستن آب که نعمتی خدادای است کرده است”.

روز گذشته، حکومت اقلیم کوردستان نیز، کنسول جمهوری اسلامی در شهر اربیل (هولیر) را احضار و مراتب اعتراض حکومت اقلیم را به وی اعلام نمود.

جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر ننموده و پاسخگو نبوده است.

حکومت عراق نیز تاکنون در این رابطه سکوت مطلق اختیار کرده است.

بنا بر گزارش خبرنگار روژی کورد؛ در صورت عدم اقدام مثبت جمهوری اسلامی در رابطه با باز کردن آب رودحانه زاب، طی روزهای آینده تجمعات اعتراضی گسترده تری در شهر سلیمانیه و چند شهر دیگر اقلیم کوردستان، در اعتراض با جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

برخی از کارشناسان مسائل سیاسی کوردستان معتقدند، در صورت تداوم این وضعیت، حکومت اقلیم کوردستان می باید به طور رسمی از طریق سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی وارد عمل شود.

رودخانه زاب کوچک، از دیدگاه حقوق بین‌الملل، یک رودخانه بین المللی محسوب می شود، رودهایی که از داخل چند سرزمین عبور و دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا می‌کنند، مانند دانوب و اروندرود و ارس که آبراهه یا رودخانه های فرامرزی قلمداد می شوند.

برطبق قطع‌نامه «مؤسسه حقوق بین‌المللی» (١٩۶١) در مورد استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی در مقاصد غیرکشتی‌رانی، این قطع‌نامه بر چند اصل «استفاده بدون ضرروزیان از سرزمین»، «استفاده منطقی» از آبراهه بین‌المللی و نیز رعایت «انصاف» در صورت بروز اختلاف در نحوه بهره‌برداری از منابع مشترک تأکید می‌کند.

از سوی دیگر، قوانین معروف «هلسینکی» که در سال ١٩۶۶ به اتمام رسید و کنوانسیون بین‌الملل استفاده غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌ها (١٩٧٧) و نیز قوانین برلین که در سال ٢٠٠۴ به تصویب رسید. با طرح اصل بهره‌برداری همسان و منطقی و مشارکت از کشورهای مشترک بهره‌بردار خواسته شده از آن بخش مرزی کشور خود طوری بهره‌برداری کنند که با برداشت دیگر کشورها از رودخانه «همسان و منطقی» باشد. همچنین کشورها باید در مشارکت، توسعه و حفاظت از رودخانه بین‌المللی به‌طور همسان و منطقی اقدام و مجموعه قواعد حفاظت و نگهداری اکوسیستم‌های بین‌المللی در راستای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه را اجرا کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com