روژی کورد: دو زندانی محکوم به اعدام از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شدند که یکی از آنها به بند انتقال داده شد و دیگری در قرنطینه منتظر اجرای حکم هست.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حسین ریگی و سینا ناروئی دو زندانی محکوم به اعدام روز گذشته ۱۰ تیر ماه برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان منتقل شدند که سینا ناروئی روز جاری به بند منتقل شده و حسین ریگی در قرنطینه منتظر اجرای حکم اعدام است.

حسین ریگی ۵۰ ساله بیش از ۷ سال است که در زندان بسر می برد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)