روژی کورد: تحقیقات “سازمان منع تسلیحات شیمیایی” استفادە از گاز سارین در حملە شیمیای خا شیخون در سوریە را تایید کرد.

مسئولان این سازمان در لاهه اعلام کرده‌اند که نتیجه تحقیقات کارشناسان بین‌المللی پیرامون حمله خان شیخون در ۴ اپریل، حاکی از استفاده از گاز سارین در این حملە شیمیایی بوده است.

در این حملە بیش از ٩٠ تن کشتە و صدها تن خزمی شدند.

امریکا اعلام کردە است کە رژیم اسد حملە شیمیایی دیگری را نیز برنامە یزی نمودە است.

گزارش کارشناسان بین‌المللی مسئول تحقیق و بررسی حمله به خان شیخون بر اساس نمونه‌بردای بافتی جسم قربانیان این حمله، نمونه‌برداری خاک و گفت‌وگو با شاهدان تهیه شده است. نتایج نخستین تحقیقات در همان اواسط ماه آوریل استفاده از گاز سمی در حمله به خان شیخون را تایید می‌کرد. بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان دو کشور بریتانیا و ترکیه نیز نتایج تحقیقات یاد شده را تایید می‌کنند.

دولت سوریه بارها خبر مربوط به حمله شیمیایی به خان شیخون را رد کرده است. بشار اسد در مصاحبه خود که در اواسط ماه آوریل با خبرگزاری فرانسه انجام داده بود، مدعی شده بود که ماجرای حمله شیمیایی به خان شیخون “صد در صد ساختگی” است.

ایران و روسیە نیز هموارە انجام این حملە از سوی رژیم اسد را رد کردە اند.

جمهوری اسلامی اعلام کردە است کە نسبت دادن این حملە بە اسد تنها بهانە ای برای حملە بە سوریە بودە است.

دولت آلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است عاملان این حمله را شناسایی و مجازات کند. آلمان از دو عضو صاحب حق وتو در شورای امنیت، یعنی روسیه و چین خواسته است، در صورت مشخص شدن عاملان این حمله، برای مجازات ‌آن‌ها با سایر اعضای شورای امنیت همکاری کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)