چرا تا به حال هیچ زنی در ایران رئیس جمهور نشده؟ آیا طبق قانون اساسی ایران زنان می‌توانند رئیس جمهور بشوند؟ چرا این مساله در قانون اساسی به صورت مبهم بیان شده است؟ تدوین‌کنندگان قانون اساسی در این مورد چه فکر می‌کردند؟ در این سری از سری مجموعه «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی برنامه به سوالات سپیده عبدی پیرامون ریاست جمهوری زنان در ایران پاسخ می‌دهد.این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. مرکز حامیان حقوق بشر در سال ۱۳۹۱ توسط دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل تاسیس شد. تنها با آگاهی از قانون است که می‌توانیم مطالبات بر حق خود را پیگیری کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)