سياست جديد شيخ بنفش، روزانه يك ركعت كرنش به ولي فقيه! (قربه الي نجات نظام)

نوشته و گردآوري از: مهرداد ابوالحمد

بعد از انتخابات قلابي آخوندها كه ولي فقيه و همدستانش در حكومت شكست خوردند و توازن دروني رژيم را در صندوق بازي و رأي شماري به حريفان خود باختند، پياپي بازي يا فشار جديد به باند روحاني و همدستانش پياده مي كنند. محتوا و ماهيت اين بازيها و فشارها، جز اين نيست كه اين شكست سنگين و غيرقابل انتظار كه به طور اساسي ناشي از فشارهاي مردم و نيروهاي مقاومت و اپوزيسيون رژيم در نتيجه تحريم ان نمايش قلابي بود را جبران نمايند.
از ابتدا، رئيسي و بعد هم تازگي جليلي از ضرورت تشكيل دولت سايه سخن گفتند، با آن كه تصور مي شد، دعواها و مچ گيريها بر سر سند ۲۰۳۰ يونسكو با هدف تأثيرگذاري بر رأي شماري ها و تحريك آخوندهاي رنگارنگ حوزه ها عليه روحاني است (و چنين هم بود) اما اين بازي به پايان نرسيد، زير آن هدف به دست نيامده بود.
بنابراين در همين فاصله شخص خامنه اي بر سر اين موضوع دست كم سه بار به ميدان آمد و عليه اين سند موضع گرفت تا اين كه روحاني مجبور شد در كسوت رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به اين فشارها تسليم شود و اين سند را كه دولت او از پيش پذيرفته بود، لغو كند. در حالي كه در اولين موضعگيري خود بعد از انتخابات گفته بود از هر چه بگذرم از سند ۲۰۳۰ نخواهم گذشت!!
خامنه اي هم آشكار روحاني را با بني صدر مقايسه كرد و او را از موضعگيري عليه خودش برحذر داشت.
هيچ موضعگيري و سخنراني از سوي سران درجه اول رژيم از فرداي انتخابات را نمي توان يافت كه به حمله يا پاسخ به جناح رقيب اختصاص نداشته باشد.
كارگزاران مدارهاي پايين تر رژيم و سايتها و رسانه هايشان هم به گونه يي افسارگسيخته، به هم حمله مي كنند.
حتي فشارهاي قضايي را تا جايي افزايش داده اند كه حدود ۲۰تن از مديران كانالهاي تلگرامي كه به سود روحاني تبليغات انتخاباتي كرده بودند را به زندان انداخته اند. بدون اين كه روحاني موضعي بگيرد و اعتراضي بكند، آنها خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند. زيرا مي دانند كه روحاني ياراي آن را ندارد كه قيمتي بدهد.
هدف ولي فقيه و همدستانش از اين فشارها آن است تا تركيب كابينه را به روحاني تحميل كنند و از طريق وزيران كابينه دوم روحاني، او را از بالا (فشارهاي شخص ولي فقيه و اخوندهاي همدست او) و پايين (وزيراني كه به جاي روحاني از خود ولي فقيه فرمان ببرند) توان مانور رقيبان را در بهره برداري از آن چه از صندوقها درآورده اند را كاهش دهند يا به صفر برسانند.
در اين سمت و سو است كه براي سفت كردن هر چه بيشتر تسمه ها بر گرده روحاني و باندهاي متحد او:
– ابتدا ولي فقيه گريزگاههاي سياست خارجي و منطقه يي روحاني را مي بندند.
– سپس فشارها را در زمينه اقتصادي داخلي و مطالبات مردمي و به اين بهانه افزايش مي دهند.
هدفشان اين است كه روحاني و همدستانش را خلع شعار كنند و زمينه سياسي براي يك تحميل اداري-ساختاري (تركيب كابينه) فراهم كنند.
چنان كه بر اساس ضرب المثل معروف چنان همه چيز را از زير پاي روحاني جارو كنند كه هركس به صحنه بنگرد، به سادگي باور كند كه «نه خاني آمد و نه خاني رفت». انگار نه انگار كه در جنگ گرگها چيزي به نام انتخابات يا رأي گيري و رأي شماري اصلا وجود داشته است.
تا جايي كه به شخص روحاني مربوط مي شود بر سر مسائل سياسي موجود بين باندهاي غارتگر و فريبكار و جنايتكار غالب و مغلوب اين رژيم نيز، تا چند روزي سكوت پيشه مي كند تا موج را از سر بگذراند، اما باز به ولي فقيه كرنش مي كند.
زيرا جداي از ماهيت سياسي خودش كه حتي در درون رژيم هم از آغاز كسي او را «اصلاح طلب» نمي دانسته، از وقتي به رياست جمهوري رسيده همه چيز را براي نگهداشتن اين موقعيت قرباني مي كند و به ديگر سخن، براي شيخ حسن روحاني، جز نگهداشتن قدرت و حفظ كرسي رياست جمهوري اين رژيم، هيچ چيز ثابت و ارزش قابل دفاع ديگري در ميان نيست.
حاصل اين منش و روش كه در واقع ماهيت او را بارز مي كند، به جايي رسيده كه روزانه دست كم يك ركعت كرنش و تمكين و زانوزدن در برابر ولي فقيه به عمل مي آورد. در واقع كابينه روحاني به ميزان زيادي از پيش تعيين تكليف شده است.
اوضاع به سويي مي رود كه نتيجه و عددي كه در توازن قواي كمي دروني رژيم به دست آورده، به آن مي ماند كه اگر شكست مي خورد،مجبور نبود تا اين اندازه به ولي فقيه كرنش كند. چشم انداز اين «پيروزي» چنان است كه از شكست بدتر از آب در آمده است.
روحانی که به‌دلیل اظهارات اخیرش در مورد ولایت فقیه و رابطه‌ آن با رأی مردم، در منگنه آخوندهای دانه درشت تحریک‌شده از سوی خامنه‌ای قرار داشت. با یک کرنش سعی کرد دل «مقام معظم!» را به‌دست بیاورد. باند رقیب برای تهدید و تحت فشار قرار دادن او تا آنجا پیش رفت که با برجسته‌سازی یک فیلم مستند به‌نام «پایان غرور» تلویحا او را با بنی‌صدر مقایسه کرد و در خبرگزاری حکومتی تسنیم با تیترهای «پایان غرور سرنوشت هر رئیس جمهوری‌ که به مردم پشت کند»، «بنی‌صدر از صعود تا سقوط» و «بنی‌صدر می‌گفت من از امام محبوب‌ترم» نسبت به تکرار تاریخ هشدار داد. بعد از موشک‌پرانی خامنه‌ای به سوریه نیز پاسدار شریعتمداری، در کیهان نوشت:
«… یکی دیگر از مخاطبان اصلی پیام موشکی یکشنبه شب سپاه، برخی از جریانهای واداده داخلی هستند که وحشت از آمریکا ترجیع‌بند مواضع و اظهاراتشان بود، تا آنجا که با ترساندن مردم از سایه جنگ در پی جمع‌آوری آراء آنان بودند. این جریان، حتی نمایش کریدور موشکی زیرزمینی سپاه را نیز که نشانه اقتدار ملی بود، برنمی‌تافت و آن را باعث حساسیت دشمن – آنهم دشمنی که از هیچ اقدام خصمانه علیه کشورمان کوتاهی نکرده بود – می‌دانست و…»
روز ۲۹خرداد ۹۶ پاسدار حسن عباسی در مصاحبه با تلویزیون رژیم، آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت: «مردم ایران منتظرند رئیس‌جمهور محترم ایران نسبت به تحریمهایی که صورت گرفته موضعش رو شفاف کنه هنوز در طی هفت هشت روز گذشته که از این تحریمها داره میگذره رئیس‌جمهور ما که بارها فرمودند من مسئول اصلی مذاکره هستم و مسئولیت رو به‌عهده می‌گیرم با توجه به شکستی که در برجام صورت گرفته هنوز ما از رئیس‌جمهور محترممون هیچ موضعی نشنیدیم ۴۸ساعت هم از ماجرای حمله موشکی داره میگذره هنوز موضع رئیس‌جمهور محترممون در قضیه این تهاجم موشکی رو هم نشنیدیم».
این موضعگیری در حکم سیخی گداخته به پهلوی آخوند روحانی بود. طرف می‌دانست این سیخ را در چه زمانی و در کدام نقطه ضعیف فرو کند. آخوند روحانی که طی این مدت به‌خوبی نشان داده، در بزنگاه «حاضر است برای برخی امور دهها بار دست خامنه‌ای را ببوسد»، با هارت و پورت موشکی خامنه‌ای به حرف درآمد و گفت:
«اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز تروریستها قاطعانه می‌ایستد و علیه مقر اصلی که از آنجا تصمیم به انجام اقدامات تروریستی در مجلس شورای اسلامی و حرم امام راحل گرفتند که البته به اهداف اصلی خود نیز دست نیافتند، اقدام می‌کند، برای این است که آنها بدانند اگر بخواهند این اقدامات را در ایران اجرا کنند، با پاسخ قاطعانه ما مواجه خواهند بود»
او با شم فرصت، طلبانه خود برای این‌که از دود و دم و گرد و غبارانگیزی پسا موشک بی‌ نصیب نماند و بلکه آن را به جیب بزند گفت:
«ما از ابتدا اعلام کردیم که موشکهای ما موشکهای دفاعی است و از کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمی‌گیریم».
بعد هم به رقیب خاطرنشان کرد که تصمیم موشک‌پرانی در شورای عالی امنیت گرفته شده و یک تصمیم جناحی نیست.
«اقدام علیه مقر تروریستها تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و حتی اختیارات بالاتر از این اقدام هم به نیروهای مسلح خود داده‌ایم».
رئیس‌جمهور ارتجاع نشان داد تا آنجا که به حفظ نظام و مصالح آن برمی‌گردد، سگ زرد برادر شغال است. او در تملق‌گویی، دست‌بوسی و کرنش به خامنه‌ای تا جایی پیش رفت که جمله‌های شناخته شده‌یی مانند «اینجا جمهوری اسلامی است»، «تحربه‌های کم حاکمان جدید آمریکا» و اصطلاح «سیلی‌زدن» خامنه‌ای را نیز بکار گرفت:
این فقره غلط کردم روحانی در برخی رسانه‌های وابسته به رژیم با تیتر «روحانی بالاخره به حمله‌ موشکی س‍پاه واکنش نشان داد» برجسته و اعلام شد.
آخوند شیاد حسن روحانی بعد از سکوت سه روزه، در زیر ضرب باند ولایت به کرنش و برای حمله موشکی سپاه خامنه‌ای پرداخت.
در حالیکه شاهدان از دیرالزور از اصابت هرشش موشک سپاه به اماکن مسکونی و اهالی بیگناه صحبت می‌کنند، رئیس‌جمهور ارتجاع گفت: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار به جا بود. «رئیس‌جمهور در دیدار و ضیافت افطار با علما و روحانیان با بیان این‌که پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار به جا بود تأکید کرد هر گونه تعدی با پاسخ بسیار قاطع‌تر مواجه می‌شود». (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۳۰خرداد ۹۶)
بنا‌به گزارش کیهان خامنه‌ای در روز ۳۱خرداد ۹۶، آخوند روحانی افزود «اقدامی که سپاه پاسداران برای آماده کردن موشک و پرتاب ‏آن انجام داد تصمیم فرد یا یک رکن نظامی نیست، بلکه ‏اینگونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و این در حالی است که شورای عالی ‏امنیت ملی بعد از حادثه تروریستی تهران برای پاسخ به ‏تروریستها اختیاراتی را به نیروهای مسلح داد که بیش از این اقدام اخیر بود».
علاوه بر آخوند روحانی سخنگوی دولتش هم به صحنه آمد و ضمن اعلام حمایت از سپاه و حمله موشکی‌اش اعلام کرد: «سخنگوی دولت پاسخی که نیروی مسلح و سپاه به تروریستها دادند نمادی از اقتدار ملی ایران است. نوبخت افزود دولت از همه فعالتیهای سپاه و نیروهای مسلح پشتیبانی می‌کند و هیچ محدودیتی برای تقویت بنیه دفاعی کشور قائل نیست… ما فکر می‌کنیم توان دفاعی ما و تقویت بنیه دفاعی ما قابل مذاکره و مماشات و انعطاف با هیچ‌یک از دول زیاده‌خواه خارجی نیست به‌ویژه آمریکای رو سیاه که نشان داده شد همه حرفهاش در خصوص حقوق‌بشر، دموکراسی و با حضور در عربستان و پشتیبانی دولتهای ارتجاعی منطقه دروغ و فریبی بیش نیست». (تلویزیون شبکه ۲رژیم ۳۰خرداد ۹۶)
در مقابل روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران ۳۱خرداد ۹۶با اشاره به تحریمهای اخیر سپاه توسط سنای آمریکا با حمله به حسن روحانی نوشت: «حالا حق داریم بگوییم رئیس‌جمهور منتخب دوره دوازدهم در ایام تبلیغات انتخاباتی خود و مناظره‌ها زمانی که با صدای بلند سخن از این می‌راند که نیروهای نظامی باید به‌دنبال وظیفه نظامی خود باشند و اگر می‌خواهند کار اقتصادی بکنند باید شفاف عمل کنند، نوعی گرا دادن به دشمن برای تحریم سپاه و نشستن بر شاخه و بن بریدن بود. آن چیزی که سنای آمریکا در این طرح دنبال کرده و می‌کند، به حاشیه راندن فعالیت‌های سپاه است».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)