موضوع اصلی این درسگفتار بررسی این پرسش است که آیا می توان درکی از اسلام داشت که با رعایت و احترام به حقوق همجنس گرایان سازگار باشد.  در بخش نخست این درسگفتار مهمترین دلایلی را که علیه همجنس گرایی اقامه شده است به اختصار بررسی می کنیم.  اما در سنت اسلامی، تقبیح رفتارهای همجنس گرایانه بیشتر بر مبنای آیات قرآنی، خصوصاً داستان لوط، توجیه می شود تا استدلالهای صرفاً عقلی. بنابراین، در بخش دوّم، آیات قرآنی را که مستند تقبیح رفتارهای همجنس گرایانه است، بررسی می کنیم، و خصوصاً به این پرسش می پردازیم که آیا می توان در چارچوب پاره ای سنتهای تفسیری شناخته شده در میان مسلمانان تفسیری از آن آیات قرآنی به دست داد که با حقوق همجنس گرایان سازگاری بیشتری داشته باشد.

این وبینار از سوی آرش نراقی تدریس می شود

برای مشاهده اسلایدها اینجا را کلیک کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)