محمد نیکبخت:آنانی که بیش از سی هزار نفر را بدون محاکمه درون زندانها اعدام کردند جلاد هستند و باید محاکمه شوند
نامه زندانی سیاسی آزاد شده،محمد نیکبخت در مورد تهدید کردن خانواده اش توسط مأموران اطلاعاتی رژیم :
هموطنان
صبح امروز بیست و هشت خرداد ماه یکی از ماموران اداره اطلاعات گلپایگان به نام اکرمی(اهل و ساکن گوگد با مستعار افخمی)طی تماسی با خواهرم نیکی ضمن پاره ای تهدید ،تاکید میکند که یا باید دست از حمایت برادرتان محمد بردارید و یا منتظر اقدامات ما طی روزهای آینده باشید
اول:اینجانب تا آخرین نفس ظلم و جور رژیم جمهوری اسلامی را فریاد خواهم زد
دوم:زندان بعنوان منزل اول برای اینجانب شناخته شده است و از آن با آغوش باز استقبال میکنم
سوم:تاکید میکنم آنانی که بیش از سی هزار نفر را بدون محاکمه درون زندانها اعدام کردند جلاد هستند و باید محاکمه شوند
چهارم: این اقدام مزدور اطلاعات یقینا در راستای فرمان آتش به اختیار خامنه ایست و گرنه عمل اینجانب را به پای خواهر و یا پدر و برادرم نباید بنویسند کما اینکه خانواده ام فریاد عدالت خواهیشان همیشه بلند بوده و هست و این دست تهدیدات مانع از آزادی خواهی ایشان نخواهد شد
پنجم:اطلاع داریم که مزدوران اطلاعات در پی پرونده سازی برای برادر بزرگترم فضل الله نیکبخت هم هستند این اقدامشان را به دقت رصد و واکنش مقتضی به آن نشان خواهیم داد
ششم:از تمام آزادی خواهان برای افشاگری نه تحت عنوان حمایت از اینجانب و خانواده ام که برای عدالت خواهی استمداد میطلبم
محمد نیکبخت
بیست و هشت خرداد ماه هزار و سیصد و نود وشش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)