حق تعیین سرنوشت و حق برگزاری همه پرسی و انتخاب خودمختارانه حقوق خودحاکمیتی مستقل جزو حقوق بنیادی و گسست ناپذیر و غیر قابل انکار مردم کرد “باشوور” است.

هر قوم و نژاد و ملتی دارای حقوق بنیادی تضمین کننده تامین کرامت و برابری ارزشی و آزادی است که تجلی آن مختاریت در تعیین وضعیت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و خودحاکمی است. به بیانی دیگر اساسی‌ترین مصادیق حقوق بشر آن بخش از حقوق و آن قسم از آزادی‌های سیاسی و مدنی است که مردم هر جامعه‌ای از طریق آن باید بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود، در شکل گیری قدرت سیاسی، در برپایی نظام سیاسی مورد دلخواه ، در ایجاد ساختارهای لازم جهت اداره امور جامعه خویش و در نظارت بر عملکرد مسولان حکومتی و دولتی ، مشارکت دموکراتیک داشته باشند. از اینرو مردم کُرد باشوور نیز بسان دیگر اقوام و ملتها باید از حق تعیین و تقریر در سرنوشت خود و از اراده آزاد و انتخاب خودمختارانه حقوق خودحاکمیتی مستقل برخوردار باشد و تضمین و تامین این حقوق می بایست مورد حمایت جدی و همه جانبه ی مردمان آزاده و آزادگان دنیا و وجدان همیشه هشیار جهان قرار بگیرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان حق تعیین سرنوشت و حق خودحاکمیتی و حق برگزاری رفراندوم برای اعمال این حقوق را از جمله حقوق بنیادی گسست ناپذیر، غیرقابل انکار و مسلم مردم کُرد باشوور کردستان « اقلیم کردستان عراق» می داند . این سازمان معتقد است ملت کُرد با ابراز اراده واقعی خود در فرایندی دمکراتیک و از طریق یک همه پرسی آزاد و دمکراتیک و قانونمند می تواند به شکلی کاملا مسالمت آمیز و صلح جویانه به حقوق خودحاکمیتی خویش و حاکمیت بر سرنوشت خود دست بیابد.

از همین رو و در راستای درخواست برای دموکراتیزه شدن اصولی زیربنای فرایند همه پرسی پیش رو، و جلوه و رونمای دموکراتیک فرایند گزینش خود حاکمیتی مردم کردستان در باشوور، سازمان حقوق بشر کردستان به مانند نهاد مدنی “روژهه لات” از رئیس و مسئولان عالی حکومت اقلیم و نیز از سران و مقامات احزاب و سازمان‌های سیاسی اقلیم کُردستان درخواست می نماید تا با تسریع در رفع اختلافات موجود، جهت بازگشایی و فعال سازی مجدد پارلمان کُردستان به مثابه منبع و مرکز قانونگذاری و قانونمندی و جلوه ی مدنیت و دموکراسی کُردستان باشوور، اقدام لازم و عاجل را به عمل آورند. این سازمان در پایان، پایندگی، آزادی و آزادگی و صلح و پیروزی را برای مردم کُردستان خواستار و آرزومند است .

جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶/ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)