به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز، نیروهاى اداره اطلاعات صبح روز سه شنبه 23/03/1396 بیش از 10 تن از فعالان عرب اهل شهر شوش را بازداشت و به مکان نامعلومى منتقل کردند.

بنا به این گزارش ،نیروهاى اداره اطلاعات با هجوم به کوى احمد(احمد آباد) شهر شوش و چند روستا در اطراف این شهرستان صبح روز سه شنبه 23 خرداد جارى اقدام به دستگیریهاى دسته جمعى وخودسرانه وبدون ارائه حکم قضائى ،کرده است.

خانواده‌های بازداشت‌شدگان از وضعیت فرزندان آنان، اتهام آنها و دلیل دستگیری اظهار بى اطلاعى کرده اند.

اسامى بعضى از بازداشت شدگان بشرح ذیل است:
از کوى احمد(احمد آباد) شهر شوش، مهدى کعبى،جاسم کعبى،نعیم کعبى 20 ساله،مصطفى کعبى 25 ساله،على بدوی 26 ساله،حسین بدوى27 ساله و از روستاهاى کعب ؛شاعر سمیر کنانی 30 ساله،شاعر احمد کنانی 28 ساله و محمد بدوى و چند تن دیگر که تا کنون هویت آنها مشخص نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)