کاری از گروه حقیقت یاب روژی کورد در داخل

صبح روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶ شمسی، تمامی رسانه های داخلی جمهوری اسلامی اعم از ایرنا، تسنیم و… و به ویژه رسانه های متعلق به سپاه تروریستی پاسداران، به صورت دقیقه به دقیقه خبر از انجام حملاتی را در تهران در قبر خمینی و در راهرو مجلس منتشر کردند. حملاتی که از سوی رسانه های جمهوری اسلامی و رسانه های فارسی زبان خارج، بدون در نظر گرفتن زوایای قضیه و پشت پرده های آن و تنها به دلیل تعصب فاشیسم ایرانی نهفته در ناخودآگاه و خودآگاه دست اندرکاران آنها، به حملات تروریستی تفسیر و تعریف گردید.

بی بی سی اما از همان ساعات اولیه و با انتشار ویدیوئی که نحوه رسیدن سریع السیر آن به تلویزیون اعماق، شبهه اصلی در طراحی این حملات از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را برانگیخت، اعلام نمود که لهجه عربی این افراد، نشان می دهد که آنها کورد هستند. البته میزان نشر اخبار ترور و کشتار و اعدام و دستگیری و کشتار کولبران در کوردستان در بی بی سی و برخی دیگر از رسانه های فارسی زبان خارج، به حدی زیاد است که شبهه ای در شناخت کوردها و نگاه مثبتش کوردستان از سوی بی بی سی در اذهان باقی نگذاشت!!!

حمله به قبر خمینی انجام شد و به اصطلاح حمله ای انتحاری و البته در مکانی خلوت و در روزی خلوت که به هیچ احدی آزاری نرسد و تنها فرد انتحاری کشته شود، انجام شد. انتحاری که بر اثر تحقیقات گروه حقیقت یاب روژی کورد، مشخص شد از دور و با استفاده از ریموت کنترل انجام شده است چرا که فرد به اصطلاح انتحاری حتی بلیط بازگشت از تهران نیز را در جیبش به همراه داشت، غافل از آنکه آخرین پرده نمایش به وی اعلام نشده است. البته وی با توجه به صحنه های پیشین که حتی هیچ کس جلوی ورود آنها به داخل قبر خمینی را نگرفت و حتی یک سرباز و مامور نیز در محوطه حضور نداشت و قرار بود تنها چند دقیقه پس از نمایش از آنجا خارج شود، هیچگاه نمی توانست چنین خیالی به سرش بزند.

حملات در مجلس نیز شروع شد، بیش از هزار فشنگ، بنا بر گزارش رسانه های خود جمهوری اسلامی در این فاصله اندک شلیک شد، دانسته ها حاکی از آن است که تیراندازان داخل مجلس با همان آسودگی خیالی وارد سالن و راهرو مجلس شده اند که در فیلم منتشره از زمان ورود این افراد به قبر خمینی دیده شد. طی فیلم منتشره از ورود به قبر خمینی، حتی یک نگهبان هم دیده نمی شود و زمانی که این به اصطلاح حمله کننندگان به افرادی غیبی به نام نگهبان تیراندازی می کنند، کسی جلودارشان نیست و با آسودگی خیال جلو می روند و شخصی دیگری را در عین ورود می بینند اما حتی به وی شلیک نیز نمی کنند.

ساعاتی پس از انجام حملات و کشته شدن ۱۷ نفر و زخمی شدن ۵۲ نفر طی این حملات، بنا بر گزارش جمهوری اسلامی، عاملین کشته می شوند و نام سریاس صادقی مانند بمبی در رسانه های منفجر می شود و تمامی انگشتهای اتهام به سوی کوردستان دراز می شود و داستان وارد قسمت اصلی اش، یعنی دستگیری شهروندان کورد، اعدام کوردها و بویزه زندانیان عقیدتی که اینک سی نفر از انان منتظر اجرای حکم اعدامشان می باشند و تخریب چهره کوردها در اذهان عمومی، دو قطبی سازی فضای عمومی ایران در اذهان و تقسیم آن به شیعه و سنی که جمهوری اسلامی ناجی شیعیان و کوردها، سنی و قاتلین و تهدید اصلی بر علیه آنان محسوب می شوند، فلذا باید شیعیان جهت ابقای خود، حول جمهوری اسلامی گرد آیند و حملات در سوریه و عراق نیز گسترش یابد و حزب الله نیز باید بیشتر تقویت گردد.

سریاس صادقی همان کسی بود که ۳ سال پیش حدود چند ماهی را در اطلاعات کرمانشاه، اموزش نظامی دیده بود و سپس با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

اما حقیقت چه بود؟ پشت پرده های این نمایش چیست؟

پای اسلامیهای رادیکال به کوردستان ایران، به ویژه پس از سال ۲۰۰۳ و با حمله امریکا به انصارالاسلام در بیاره در مرز بین دو کوردستان و پناه داده شدن این گروه اسلامی رادیکال از سوی جمهوری اسلامی و سکنی داده شدنشان در شهرهای دو استان کرمانشاه و سنندج باز شد. آغازی که اسلام عادی و سنتی در این مناطق و به تبع آن در دیگر مناطق کوردستان را به سوی اسلام رادیکال هل می داد و اکنون نیز در برخی از شهرها، گروههای مختلف و از جمله اخوان المسلمین، سلفی ها، مفتی زاده ها و دعوت و اصلاح که در تهران نیز دفتر و وبسایت رسمی دارند، مشغول فعالیت جمعی و آشکارا هستند و عمده مخالفت آنها با مبارزات ملی – دمکراتیک کوردهاست و به ویژه در بین معلیمن، طرفداران زیادی یافته اند.

جمهوری اسلامی که تا آنزمان نتوانسته بود بغیر از مسائلی همچون جریان مفتی زاده که آنهم بعدها به اسلامی رادیکال به آنصورت که رژیم می خواست تبدیل نشد، جنبش کوردها و فضای عمومی کوردستان را به سوی اسلام رادیکال سوق بدهد، با حضور انصارالاسلامیها که پس از جنگ داعش در سوریه و عراق و بیعت آنها با این گروه تروریستی داعش به پیک و نماینده جمهوری اسلامی در بین داعش تبدیل شدند و در نتیجه روی حملات بجای عراق به کوردستان متمایل شده و کشتار کوردهای ایزدی و اجیر و برده جسنی نمودن دختران و زنانشان را به دنبال داشت، در اتاقهای فکری خود در سپاه و اطلاعات، طرح موازی سازی اسلام رادیکال و جایگزینی اش با مبارزات ملی – دمکراتیک کوردها را که همواره سکولار و حتی لائیک بوده است را ترسیم نمود تا پس از اجرای نقشه هایی همچون قتل هاشمی رفسنجانی، پای سپاه را علاوه بر بخش اقتصادی، به صورت عمده تری به بخش سیاسی باز نموده و بهانه ای برای حضور در کوردستان به صورت عمده داشته باشد.

برخی از این مهره های طراحی شده که گاه تاریخ مصرفشان تمام می شد و یا گاهاً تندروتر از آنی از آب درمی آیند که جمهوری اسلامی می خواست، در زندان افتاده و حدود ۲۵ نفر از آنها را از ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ به بعد به صورت دسته جمعی و حتی در ملا عام، اعدام نمودند که کاوه شریفی یکی از آنان بود. فیلمهای اعترافی که قبل از اعدام، ساختگی بودن آنها و انجام تحت شکنجه آنها مشخص گردید.

سریاس صادقی، ابوجهاد، قیوم، رامین، فریدون که سریاس که اصلیترین مهره آنها بوده  و طی سه سال گذشته و بویژه در فصل تابستان، سه بار نیز به سوریه رفته و هر بار حدود یک ماه در سوریه و در بین نیروهای داعش مانده است، و برخی دیگر نیز مدتی را در بنده ۱۰ زندان قزل حضار زندانی بوده اند و سپس در تهران آموزش نظامی دیده اند، به عنوان عوامل این حمله شناخته شدند، قربانیانی که قرار بود پس از انجام یک سری “ترقه بازی” در مجلس و قبر خمینی، هر کدام یک واحد ۸۰ متری آپارتمان، یک دستگاه خودرو و حدود ۵۰ میلیون تومان پول نقدی اخذ کنند، اما بجای آن، تصاویر کشته شده اشان جهانی شد.

“ش” یکی از دوستان نزدیک این افراد است، فردی که خود نیز عقاید مذهبی و البته نه آنقدر افراطی دارد، نماز می خواند، روزه می گیرد، کمی هم ریش می گذارد و به برپایی حکومتی اسلامی البته به قول خودش نه از طریق کشتار و جهاد، بلکه به اشکال دیگر اعتقاد دارد. وی یکی از دوستان این افراد است. او می گوید، سه روز قبل از حملات، سریاس و رامین به سراغ من آمدند، البته یک هفته قبل از آن نیز به سراغ من آمده بودند. مسئله را با من مطرح کردند، بحث از پولهای کلان در ازای تنها پانزده تا بیست دقیقه حمله و گریزی صددرصد و برنامه ریزی شده، اما انگار چیزی در درونم می گفت “نه، نرو” حتی به آنها هم گفتم که “به این رژیم نمی شود اعتماد کرد، نکنید این کار را” ولی آنها غرق در رویاها و وعده های پس از انجام حمله تهران بودند، و عصر آن روز به تهران رفتند اما چگونه و از چه طریقی من نمی دانم، تنها می دانم که تا لحظه انتشار خبر دائما گوش به زنگ اخبار و انتشار خبر کشته شدنشان بودم”.

“ر”، حدود ۲۹ ساله و یکی دیگر از مطلعین از این جریان، در اینباره اطلاعات بیشتری دارد و می گوید: “حدود ۱۵ روز قبل، سرهنگی بنام محمدی تبار در یکی از باغهای منطقه خودمان با سریاس و دیگر بچه ها نشستی داشت، سریاس به من زنگ زد و گفت کاری در پیش داریم آبدار و چرب، بیا و در جلسه شرکت کن، ما به تو اعتماد داریم. اما من درگیر برخی از مشکلات شخصی ام بودم، طی یک سال گذشته هم بنا بر برخی مطالعاتم از این عقاید تند کناره گرفتم، دیگر زندگی شخصی ام را می کنم و سرم را درد نمیاورم. او اصرار کرد اما نرفتم”.

وی سپس ادامه داد: “فردای آن روز سریاس که به قول خودش در به در دنبال من می گردید با رامین پیش من آمدند، همه چیز را برایم تعریف کرد، من که یکه خورده بودم گفتم “نعوذوا بالله من شرور انفسنا و من الشیاطین الرجیم”.

سریاس همه اش می خندید، خوشحال و شنگول و من در بغض و حیرت فرو رفته بودم، وقتی متوجه شدند که من قبول نمی کنم با آنها همکاری داشته باشم، تا حدودی تهدیدم کردند که اگر حرفی از دهانم بیرون بیاید ناچار خواهند شد با من برخوردی انجام بدهند که نمی خواهند و من تا به امروز کاف تا لام، دهانم را باز نکرده ام، خواهشا شما هم به فکر زندگی من و بچه هایم باشید، من تنها در راه خدا و بخاطر حقیقت با شما حرف زدم”.

سه روز قبل از انجام حمله تهران، یعنی عصر یکشنبه حدود ساعت ۵ بعد از ظهر، سریاس و دو نفر دیگر به سوی تهران رهسپار می شوند، نفرات دیگر از کجا آمده اند ما نیز نمی دانیم، شاید از زندانیان عقیدتی رجائی شهر بوده اند و یا شاید از شهرهای دیگر اما آنچه عیان است انست که افرادی که در ویدئویی که از سوی داعش منتشر و به اصطلاح قبل از حمله ضبط شده است، هیچکدام از انجام دهندگان حمله و مخصوصا سریاس و رامین نیستند.

به هر کدام از این افراد، قول کتبی به شرح زیر داده می شود:

۱- واگذاری یک آپارتمان ۸۰ متری در کرج و یا شیراز

۲- ۵۰ مییون تومان پول نقد

۳- تضمین بازگردانده شدنشان به شهرهایشان حدود نیم ساعت پس از انجام حمله. یکی از کشته شدگان، حتی بلیط برگشت نیز در جیب داشته است اما بنا بر آنچه برای ما مشخص است قرار بوده است سریاس و دو نفر دیگر با هواپیما به یکی از شهرهای دیگر رفته و از آنجا با نقلیه شخصی برگردند که گویا این مسئله یکی از شروط رامین و سریاس بوده است.

با فاصله ای کوتاه از انجام حمله ای نمایشی که بازیگران طمعکارش به آخر و انتهای آن نیاندیشیده بودند و از فریب کارگردانان آن آگاهی نداشتند و حتی در حالی که هنوز به اصطلاح حملات در جریان بود، تلویزیون اعماق وابسته به داعش، تصویر کشته شده ها در مجلس را منتشر کرد. انتشار این تصویر در حالی بود که به اذعان خود رژیم، شبکه اینترنت مجلس در همان لحظه قطع شده است. جا دارد از خود پرسید پس این تصویر چگونه با آن سرعت به اعماق رسید؟ محل تهیه و پخش برنامه های اعماق در ایران است یا اینکه جمهوری اسلامی مدیر و گرداننده آن است؟ حمله کنندگان طی حمله ای که بدون شک قرار است (در صورت عدم هماهنگی و واقعی بودن حملات) تمامی نیروهای نظامی و انتظامی تهران بزرگ و نیروهای ضد شورش بر سر آنها بریزند، چگونه فرصت اندیشیدن به فیلمبرداری و ارسال تصویر و ویدئو با آن سرعت آنهم در حالی که شبکه اینترنت در مجلس به کلی قطع بوده است را یافته اند؟

حمله در طبقه چهارم مجلس انجام شد، سریاس و دوستانش با خیال راحت به داخل بخش مراجعین رفتند اما “ر” می گوید تا جائیکه من در جریان بودم و رامین برایم تعریف کرد، طی دو جلسه نشستی که در آپارتمانی در شمال تهران و در دو روز قبل از حمله از سوی مقامات و مشاورین نظامی سپاه با آنها داشته اند، قرار بوده است سلاحها پس از عبور از اتاق مراجعین و فضای سبز حد فاصل اتاق مراجعین و ساختمان اداری به آنها داده شود و در عین ورود آنها عملا سلاحی در دست و یا به همراه نداشته اند.

وی افزود که در همان بخش برای هر کدام از آنها ۸ خشاب پر نیز در یک بخش قرار داده بودند تا در صورت لزوم استفاده کنند.

یکی از تناقضاتی که خیلیها به ان توجه نکردند این بود که ابتدائا در رسانه های جمهوری اسلامی عنوان شد که این اضخاص با لباس زنانه وارد محلس شده اند، اما در هیچکدام از تصاویر و ویدئوهای منتشر شده، این مسئله به چشم نمی خورد و حمله کنندگان از همان ابتدا با لباس مردانه وارد شده اند.

یکی دیگر از مسائل اینست که حمله کنندگان که با هیچ واکنش دفاعی آنچنانی ای روبرو نشدند، فارسی حرف می زدند و نه عربی و حتی بر طبق اطلاعات رسیده به خیلیها نیز شلیک نکرده اند و با راحتی تمام اجازه داده اند تا از محیط خارج شوند، مسئله ای که داعش در هیچ کدام از حملات خود این اجازه را نداده و سعی در کشتار بیشتر داشته است.

“ر” با حالتی اندوهناک که انگار غم فرزندان دوستان طمعکارش را در دل داشت گفت: “سریاس هم از تهران زنگ زد و با کوردی خودمان گفت “بدبخت تو چقدر ترسویی، بخدا به آپارتمانم راهت نمی دهم، بعدا گلایه نکن. ما قرار نیست کسی را بکشیم، هرچند دوست دارم یکی دو تا را هم بکشم اما به ما گفته اند تنها از کمر به پایین شلیک کنید”

از “ر” و “ش” در رابطه با فیلمی که پس از حمله منتشر شد و طی آن ۵ تن در رابطه با حمله و به زبان کوردی صحبت می کنند و طوری وانمود می شود که قبل از حمله ضبط شده است سوال کردیم. او گفت: “هیچ کدام از این افراد، سریاس و دوستان دیگر نیستند. من یقین دارم دو جوانی که صورتشان را نپوشانده اند و پشت به تصویر هستند حتی کورد هم نیستند، کوردی هم نمی دانند و بسیجی هستند و از نیروهای خود رژیم، اینرا از شکل جمجمه سرشان و پس گردنشان می توان قهمید”.

برخی از یافته های نیز نشانگر این است که این ویدئو پس از زمان انجام حمله و در تهران ضبط شده است. این قسمت احیانا پس از اجرای نمایش و با توجه به واکنشهای سریعی که در بیشتر رسانه های و بویژه در روژی کورد در رابطه با نمایشی بودن این حملات و وجود خلل در برخی از قسمتهای نمایش، از سوی سپاه پاسداران و برای پر کردن خلل در تهران ظبط شده است. طی ویدئویی که با این فایل همراه است می توانید از روی لوله های گاز پشت سر این افراد، به خوبی دربیابید که این ویدئو در تهران ضبط شده است و احیانا با توجه به زمان روز از روی وضعیت نور می توانید دریابید که عصر آن روز این ویدئو ظبط شده است.

آنچه بسی جای توجه دارد، سخنان لاریجانی است. او از نمایندگان و مجلسیان کمال تشکر را دارد که “حتی در جریان این آشوب و حملات، جلسه مجلس به صورت عادی در جریان بوده است و خللی ایجاد نشده است”.

سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که: این افراد که از سه در حراست شده که به صورت تمام اتوماتیک و با استفاده از دستگاههای پیشرفته کنترل می شوند، عبور کرده اند، چرا به ساختمان اداری رفتند؟ جایی که کمترین میزان حضور افراد و در نتیجه احتمال کمترین کشته را عائد حمله کنندگان می نماید؟ چرا وارد صحن خود مجلس نشدند؟ چرا به جان نمایندگان و سران مجلس سوء قسد نکردند؟ آیا عبور از این قسمت مشکلتر از سه در ورودی دیگر و از محوطه چمن کاری شده مجلس بود؟ اگر آری، پس چرا در همان قسمت مراجعین اقدام به کشتار و انتحار ننمودند که به طور یقین بیشترین میزان کشته و مجروح را عائد حمله کنندگان می نمود.

اینک دیگر زمان اجرائی شدن، نقشه های رژیم است. سخنان خامنه ای، روحانی، لاریجانی، محمود علوی و …. دراز کردن انگشت اتهام تمامی آنها به صوی کوردستان و نسبت دادن این اتهامات به سعودی و امریکا و نیز وجود نقشه ها و برنامه های قبلی سپاه جهت استقرار توپخانه در کوردستان، گویای این حقیقت است.

طی چند روز گذشته و بنا بر اخبار و امارها، بیش از ۴۰ تن از شهروندان کورد در دو استان سنندج و کرمانشاه، در رابطه با شرکت و همکاری در این حملات دستگیر شده اند.

سوال برانگیز است که چرا این اشخاص و از جمله سریاس صادقی که بنا بر خود اخبار رژیم حدود ۴ سال است که به عنوان مبلغ داعش شناخته شده بوده است، دستگیر نشده اند؟ منابع کورد و از جمله وبسایت رسمی حزب دمکرات کوردستان نیز به طور آشکاری پرده از فعالیتهای این گروه برداشته بود. اکنون نیز جریانات سلفی در کوردستان و از جمله در کوسه بوکان، به طور آشکاری فعالیت دارند، چرا کسی جلودارشان نیست؟ آیا هنوز زمان بهره برداری از آنها برای جمهوری اسلامی فرا نرسیده است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)