روز دوشنبه نهم ماه دلو (بهمن ماه) یک روز پس از نشر خبر حمله به دفتر تحریریه روزنامه‌های بهار، شرق، آرمان، اعتماد و هفته‌نامه آسمان، و بازداشت  تعدادی از روزنامه‌نگاران در تهران، اعلامیه مطبوعاتی توسط  «دفتر نی»، (حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان) به حمایت از این خبرنگاران به نشر رسیده است.

«نی» یک موسسه غیر دولتی افغان است که با هدف توسعه و ترقی یک سکتور رسانه‌ای توان‌مند و مستقل در افغانستان، از سال ١٣٨۴ خورشیدی در حال فعالیت است.

20130129-ney-koocheh

متن کامل این بیانیه‌ که به «رادیو کوچه» ارسال شده، به شرح زیر است:

«اعلامیه مطبوعاتی

‘بازداشت دسته‌جمعی خبرنگاران در ایران محکوم است’

 به اساس اخبار رسیده از کشور ھمسایه – ایران، حدود ١٠ خبرنگار و روزنامه‌نگار به صورت دسته‌جمعی توسط حکومت جمھوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

به اساس این گزارشات، ماموران امنیتی، نامه‌ھای جلب این روزنامه‌نگاران را در دست گرفته و به روزنامه‌ھا، ھفته‌نامه‌ھا و خبرگزاری‌ھا یورش و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده‌اند. حکومت ایران، علت بازداشت این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را فعال بودن آن‌ھا در رسانه‌ھای فارسی زبان ضدانقلاب ایران، می دانند.

‘دفتر نی’  از بازداشت گروھی خبرنگاران در جمھوری اسلامی ایران ابراز نگرانی نموده و از دولت آن کشور می‌خواھد تا حق آزادی بیان را برای اتباع خود محفوظ نگھدارد.

آزادی بیان و اندیشه در کشور ھمسایه – ایران، شدیدا از حکومت آن کشور متاثر بوده و این امر سبب می‌شود تا حقایق بسیاری در مورد افغانستان و مھاجرین افغانستان مقیم آن کشور، ھمچنان پوشیده بماند.

ما یک بار دیگر از رھبری جمھوری اسلامی ایران، می‌خواھیم تا مطابق احکام دین مبین اسلام و ارزش‌ھای انسانی و بشری، آزادی‌بیان و آزادی رسانه‌ھا در این کشور را به رسمیت شناخته و از ضرب و شتم، بازداشت و تخویف خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در این کشور بپرھیزد»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)